Požar u Rockwoolu nastao zbog kvara

RockwoolNa temelju poziva Županijskog Centra 112 zaprimljenog 10. ožujka 2011. godine oko 21 sat, o požaru na jednom od filtera u tvornici kamene vune Rockwool Adriatic, u Pićnu, inspekcija zaštite okoliša je u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja odmah po pozivu obavila inspekcijski nadzor na lokaciji tvornice.

Postupak inspekcije zaštite okoliša je u tijeku. U dosadašnjem nadzoru je utvrđeno da je požar nastao zbog kvara na dijelu postrojenja za proizvodnju kamene vune, a uzroci kvara se još utvrđuju. Požar je ugašen nakon kraćeg vremena, a proizvodnja kamene vune u tvornici Rockwool Adriatic je obustavljena.

Prema podacima o koncentracijama onečišćujućih tvari za koje su propisane satne granične vrijednosti, a koje se prate na mjernim postajama Zajci i Čabarelići (sumporni dioksid i sumporovodik), u vrijeme i nakon požara nije zabilježeno prekoračenje njihovih dopuštenih graničnih vrijednosti. Dnevne vrijednosti lebdećih čestica također su bile u dopuštenim graničnim vrijednostima.

regionalexpress.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.