Poziv na dostavu prijedloga za uvrštenje u programe javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina upućuje potencijalnim korisnicima Proračuna Grada Pazina u 2013. godiniPoziv na dostavu prijedloga za uvrštenje u programe javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu 

I. 

Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna (ustanove, udruge, mjesni odbori, zaklade i druge pravne osobe) Grada Pazina (dalje: podnositelji Prijave) da najkasnije do 17. rujna 2012. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2013. godinu.
II.
Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Pazina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Pazin a odnose se na:

1.1. programe i projekte predškolskog odgoja i obrazovanja (programi za djecu i mlade),
1.2. programe i projekte iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
1.3. programe i projekte iz područja kulture i prirode,
1.4. programe i projekte iz područja sporta i rekreacije,
1.5. programe gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture,
1.6. programe održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture.

III.
Zahtjeve iz točke jedan (članak II. točke 1.1., 1.2. i 1.3.) podnositelji Prijave dostavljaju na obrascima koje izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 111; fax: 052/ 624 133 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr. Podnositelji prijave čije je sjedište izvan Grada Pazina moraju priložiti i popis korisnika iz Pazina odnosno obrazloženje aktivnosti programa koje su od interesa za Grad Pazin.
Sportske programe i projekte (članak II., točka 1.4.) podnositelji Prijave dostavljaju na obrascima koje izdaje Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 149; fax: 052/ 624 416 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.
Prijedlozi programa gradnje i/ili održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture (članak II., točke 1.5. i 1.6.) dostavljaju se na propisanim obrascima Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/621 418, fax: 052/624 133, ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina:www.pazin.hr.

IV.
Prijave s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se na adresu Upravnog odjela odnosno Zajednice sportskih udruga Grada Pazina kako je navedeno u točki III. ovog poziva s naznakom: „Zahtjev za uvrštenje u Proračun“.

V.
Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku (s poštanskim žigom nakon 17. rujna 2012.) i na propisanim obrascima, neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Grada Pazina za 2013. godinu.

Više: http://www.pazin.hr/index.php?id=0,1549,0,0,1,0

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.