Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu

Zgrada općineUpravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina upućuje potencijalnim korisnicima Proračuna Grada Pazina u 2011. godini poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu.

I.
Pozivaju se dosadašnji i potencijalni korisnici proračuna (registrirane udruge, ustanove, mjesni odbori i druge pravne osobe) Grada Pazina u 2011. godini da najkasnije do 20. kolovoza 2010. godine dostave svoje Zahtjeve za uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2011. godinu.
II.
Javne potrebe koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Pazina su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Pazin a odnose se na:

1.1. programe i projekte predškolskog odgoja i obrazovanja (programi za djecu i mlade),
1.2. programe i projekte iz područja socijalne skrbi i zdravstva,
1.3. programe i projekte iz područja kultura i prirode,
1.4. programe i projekte iz područja sporta i rekreacije,
1.5. programe gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture,
1.6. programe održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture.
III.
Zahtjeve iz točke jedan registrirane udruge podnose na obrascima koje izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 111; fax: 052/ 624 133 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr. Sve udruge čije je sjedište izvan Grada Pazina moraju priložiti i popis korisnika iz Pazina odnosno obrazloženje aktivnosti programa koje su od interesa za Grad Pazin.

Sportske programe i projekte udruge i klubovi podnose na obrascima koje izdaje Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/624 149; fax: 052/ 624 416 ili iste mogu preuzeti sa web stranica Grada Pazina: www.pazin.hr.

Programi gradnje i/ili održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture dostavljaju se Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, tel. 052/621 418, fax: 052/624 133.
IV.
Prijave s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje dostavljaju se na adresu Upravnog odjela kako je navedeno u točki III. ovog poziva s naznakom: „Zahtjev za uvrštenje u Proračun“.
V.
Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku (s poštanskim žigom nakon 20. kolovoza 2010.) i na propisanim obrascima (za udruge), neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun Grada Pazina za 2011. godinu.

GRAD PAZIN
Pročelnik
Boris Demark, prof, v.r.

KLASA: 400-06/10-01/44
URBROJ: 2163/01-05-04-10-1
Pazin, 23. srpnja 2010.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.