Predstavljen projekt KulTourSpirit

Na Konferenciji za medije održanoj u Velikoj vijećnici Grada Pazina u petak, 18. studenoga 2016. godine, gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić predstavio je projekt „KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“. Uz gradonačelnika Grada Pazina predstavljanju su prisustvovali i predstavnici partnera koji sudjeluju u projektu, gradonačelnik Grada Buzeta Siniša Žulić, načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman i načelnik općine Svetvinčenat Dalibor Macan, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije Nada Prodan Mraković i predstavnici udruge Istra Inspirit.

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima u siječnju 2016. godine prijavio projekt na natječaj “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 6 „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti“ i Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”. Nakon procesa evaluacije koja je tekla u 6 faza za ovaj projekt ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od čak 72,67%. Maksimalna moguća potpora iznosi 5 milijuna kuna, a odobreni iznos dokazuje kvalitetu projekta koju je prepoznalo i nadležno ministarstvo.

Početak provedbe aktivnosti projekta predviđa se 1. prosinca 2016. godine a trajat će 19 mjeseci.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Konkretnije riječ je o sljedećim aktivnostima:

U Pazinu:

Plan je kreirati novi sadržaj za Pazinski Kaštel te revitalizirati kulturno-povijesnu cjelina grada Pazina i obnoviti te dati novu namjenu za 45-metarski zvonik star 305 godina koji je trenutno zbog unutarnje trošnosti nesiguran za posjetitelje.

 • Izradit će se plan upravljanja starom gradskom jezgrom kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja pojedinim prostorima. Plan će uključivati procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, upravljanje posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i unapređenja stanja u jezgri. Naglasak će biti na razvoju specifičnih sadržaja koja ima velike potencijale za daljnje privlačenje kulturnih turista. Izrada projektne dokumentacije za ulaganje će uključivati stvaranje muzeja na otvorenom u starogradskoj jezgri na način da se javne površine i ulice koje vode prema Kaštelu urede u duhu istarskih priča i legendi a intervencije se odnose na sustav signalizacije, interpretacijske table te instalacije u prostoru i javne skulpture.
 • Izradit će se kompletna projektna dokumentacija kako bi se ulaganjem dio Kaštela uredio u Kuću istarskih priča i legendi – suvremeni multimedijalni interpretacijski centar za nematerijalnu istarsku kulturnu baštinu. U sklopu centra razradio bi se stalni izložbeni postav na načelima znanja i kreativnosti s uporabom novih tehnologija. Postav će na interaktivan način uvoditi posjetitelje u svijet istarskih priča i legendi.
 • Pripremit će se dokumentacija za sanaciju pazinskog zvonika te projekti za uređenje info centra za posjetitelje na prvom katu te vidikovca na najvišem katu zvonika.

U Buzetu:

 • Priprema projektne dokumentacija za uređenje Palače Moretti čiji će se dio urediti na način da postane Centar starih zanata, tj. edukativni, interpretacijski i izložbeni centar koji stavlja naglasak na prikazivanje starih zanata koji su bili u funkciji na prijelazu s 19. u 20. stoljeće u buzetskoj starogradskoj jezgri. Centar bi bio središnji dio „Etno-magistrale starih zanata“.
 • Priprema dokumentacije za uređenje Kuće Karolina kojom će se osmisliti „Karolininu kuću ljekovitog bilja“ u koji će se smjestiti i urediti stara gradska apoteka pomoću muzejskog inventara. Kuća će imati ulogu edukacijskog, izložbenog i znanstvenog prostora namijenjenog prezentaciji kulture korištenja samoniklog i ljekovitog bilja prema recepturi prijelaza iz 19. u 20. stoljeće.

U Kanfanaru:

 • Priprema dokumentacije za uređenje Arheološkog parka Dvigrad što uključuje: osnovne preduvjete za siguran boravak i neometan prolaz posjetitelja uređenjem posjetiteljske staze unutar Dvigrada i obnovom trećeg ulaza te obnovu dva manja stambena objekta za koje su predviđeni kulturni sadržaji – info punkt i prezentacijski centar Dvigradskih artefakta te motiva priča i legendi.
 • Naglasak će biti na razvoju arheološkog turizma kroz oblikovanje arheološkog parka i osmišljavanje sadržaja arheološkog parka.

U Svetvinčentu:

 • Priprema projektne dokumentacije za ulaganje u uređenje okolice kaštela Morosini-Grimani i cjelokupne stare jezgre, čime bi se stvorile pretpostavke za dodatnu turističku ponudu te daljnji razvoj destinacije kao atraktivne lokacije za daljnje investiranje. Cijela jezgra namjerava se urediti na sceničan, atraktivan i duhovit način, korištenjem i interpretacijom različitih motiva istarskih priča i legendi.
 • Pripremit će se dokumentacija za uređenje te posebno i atraktivno osvjetljenje gradske lože kako bi se ista stavila u funkciju različitih manifestacija koje se održavaju u gradu Svetvinčentu.

Istarska županija:

 • U okviru projekta partneri će zajednički izraditi i Studiju integriranog razvoja temeljenog na kulturnoj baštini čija je svrha osigurati održivi razvoj samih kulturnih resursa koji će naći svoju valorizaciju u cjelogodišnjem turističkom poslovanju te tako djelovati kao jedan od pokretača razvoja čitave Županije. Ovom studijom stvorit će se pretpostavke za kvalitetniji budući razvoj kulturnih dobara na spomenutim lokacijama, ovisno o specifičnostima svakog od njih uz poštivanje kriterija održivosti u ekološkoj, kulturnoj, društvenoj, ekonomskoj, tehnološkoj i institucionalnoj domeni, što će posredno pružiti i temelje za općedruštveni lokalni razvoj.
 • Izradit će se i Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi kojom će se detaljno razraditi namjene svakog od uključenih objekata u program, te napraviti procjena uključivanja dodatnih dionika i partnera u provedbu programa, uz jasnu analitiku troškova i koristi.

Istra inspirit:

 • Radit će na razvoju branda Istra Inspirit kroz osmišljavanje i provedbu komunikacijske i marketinške strategije, za sve lokalitete uključene u Integrirani program te njihove poveznice i s ostalim vezanim kulturno-turističkim točkama i proizvodima u središnjoj Istri te za razvoj vizualnog identiteta brenda. U okviru ovog ulaganja planira se daljnja inovacija proizvoda rute Istra Inspirit: osmišljavanje priča i Inspirit doživljaja za pojedini lokalitet, kao i procjena mogućnosti za daljnje umrežavanje dionika u svrhu stvaranja inovativne i zaokruženije turističke ponude.

Temeljem dokumentacije koju će se izraditi u okviru pripreme integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine nadamo se uspješnoj prijavi na natječaj za mjeru provedbe integriranih razvojnih programa koji očekujemo krajem naredne godine. Do 2020. u planu je stvaranje nove atrakcijske osnove u funkciji stvaranja dodatnih motiva dolaska, ravnomjernije prostorne distribucije potražnje i povećanja turističke potrošnje, s naglaskom na obnovi i reinterpretaciji kulturne baštine za potrebe razvoja kulturnog turizma. Novi turistički i drugi proizvodi koji će biti razvijeni putem ovog programa temeljit će se na kulturnoj baštini, a ne samo na suncu i moru, što omogućuje planiranje aktivnosti 365 dana u godini te razvoj turizma i u razdoblju predsezone i posezone.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.