Predstavljena brošura Proračun u malom i Program mjera za poticanje poduzetništva

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah, danas su na konferenciji za medije održanoj u Velikoj vijećnici Grada Pazina predstavili novu brošuru Proračun u malom te Program mjera za poticanje poduzetništva na području grada Pazina u 2017. godini.

Gradonačelnik je istaknuo da Grad Pazin nastavlja tradiciju izdavanja brošure Proračun u malom koja predstavlja sažetak temeljnog financijskog dokumenta. Brošura je namijenjena svim građanima grada Pazina kao i svoj zainteresiranoj javnosti, kojima je često proračunski dokument kakav donosi Gradsko vijeće preopširan i nerazumljiv. Stoga su u ovoj brošuri istaknute najvažnije stavke gradskog proračuna na jasan i jednostavan način kroz vizualizacije planiranih prihoda i rashoda u tekućoj godini. Kroz brošuru se građani educiraju o načinu na koji novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja grada u  svim područjima.

Zahvaljujući dobroj suradnji i komunikaciji s Odjelima Grada Pazina, ustanovama i građanima kroz projekt Pazi(n) proračun!, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Proračun za 2017. godinu. Proračun sadržava sve prihode i rashode Grada Pazina i njegovih proračunskih korisnika, a efikasnosti upravljanja  istima pridonijet će i uvođenje Gradske riznice. Zakonska struktura proračuna sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je izuzetno bitan budući da su u njemu sažeti aktivnosti i projekti u skladu sa Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine. Prihodi su planirani u visini 106 mil. kn, rashodi na razini 105 mil. kn,  a razlika upućuje na višak prihoda za pokriće nepodmirenih obveza naročito iz 2008./2009. godine. Proračun je usmjeren prema osiguranju bespovratnih sredstva prvenstveno iz fondova Europske unije te hrvatskih ministarstava iz kojih bi se sufinancirali gradski projekti.

Gradonačelnik se nadalje osvrnuo na projekt Pazi(n) proračun! koji zahvaljujući sudjelovanju građanki i građana Pazina pridonosi kvaliteti proračunskog dokumenta. Grad Pazin je treću godinu za redom provodio projekt za što je dobio niz priznanja, a prepoznat je i kao primjer dobre prakse kojeg na sličan način primjenjuju drugi gradovi. Gradonačelnik je naglasio da je zaprimljen poziv Državnog ureda za reviziju iz Slovenije na predstavljanje projekta, što upućuje na prepoznatljivost projekta ne samo u nacionalnim već i u međunarodnim okvirima. Rezultat projekta bit će provedba 40 malih komunalnih akcija na području cijele Pazinštine u okvirnoj vrijednosti pola milijuna kuna.

Osim glasanja o malim komunalnim akcijama, prošle godine su građani okupljeni na javnim raspravama rangirali veće investicijske projekte prema osobnom prioritetu tj. važnosti provedbe. Zbrajanjem svih glasova, dobiven je sljedeći poredak: izgradnja novog autobusnog kolodvora, izgradnja Doma za starije osobe, dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice. Radi se o velikim projektima koji se u jednoj godini ne mogu realizirati, ali svakako će se raditi na njima u budućnosti.

Da je proračun Grada Pazina doista transparentan potvrđuju priznanja koja dobiva svake godine. U prethodnoj je godini Institut za javne financije dodijelio Gradu Pazinu priznanje za transparentnost gradskog proračuna, dok je tim Gradonačelnik.hr-a je zbog iznimnih rezultata pri upravljanju proračunskim sredstvima, dodijelio Gradu Pazinu službeno priznanje koje se dodjeljuje najboljim gradovima koji se nalaze u TOP 10 prema analizi različitih proračunskih stavki.

Kako bi na području planiranja proračuna bili još bolji te izradili dokument koji zadovoljava što više želja i potreba, Gradonačelnik je pozvao sve građanke i građane Pazina da svoja razmišljanja, ideje i inicijative dostave Gradu Pazinu na adresu Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili putem e-maila na [email protected].

Brošura će biti dostupna u Gradu Pazinu i na web stranici Grada, te će biti distribuirana po kućanstvima Pazinštine.

 

Pročelnica je nadalje prezentirala Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2017. godinu koje se provede dugi niz godina. U proračunu Grada Pazina za 2017. godinu planirano je 152.500,00 kuna za ovu namjenu. Smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,  ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, samo su neki od ciljeva Programa čiji su potencijalni korisnici subjekti malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina i imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.  Nadalje, Pročelnica je istaknula da su mjere definirane u skladu sa Strategijom Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine te objasnila uvjete koje moraju zadovoljavati prijavitelji za svaku pojedinačnu mjeru:

  1. potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  2. potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  4. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  6. oslobađanja od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  7. oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada
  8. subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
  9. sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita.

 

Istaknula je da je u svakoj godini interes za ove bespovratne potpore i subvencije sve veći te da su poduzetnici u prethodnoj godini iskoristili iz proračuna ukupno 145.024,33 kuna. Kako bi informirali poduzetnike s područja grada o novootvorenom Javnom pozivu, na njihove adrese biti će dostavljen informativni letak. Javni poziv i obrasci Zahtjeva dostupni su na mrežnim stranicama Grada www.pazin.hr te u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun.

Pročelnica je iskoristila priliku da naglasi kako je s radom krenula Razvojna agencija Srce Istre čiji se ured nalazi u prostorijama društvenog centra Veli Jože. Zainteresirani poduzetnici se tamo također mogu informirati o ovim mjerama, ali i drugim pitanjima vezanim uz poticanje poduzetništva.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2023.