Priznanja i nagrade Grada Pazina u 2008.

Pazin - zgrada općineKomisija za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina obavještava cijenjene građane i organizacije da zaključno do
25. travnja 2008. godine mogu dostaviti svoje prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina u 2008. godini, kao i prijedlog za proglašenje počasnog građanina Grada Pazina.

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

a) za fizičke osobe

– da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedine oblasti odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi Grada,

– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka,

b) za pravne osobe

– da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Grada, Županije i Republike Hrvatske kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada, za kvalitetan i prepoznatljiv dugogodišnji kontinuirani rad u pravilu za razdoblje od 25, 50, 75, 100 ili više jubilarnih godina.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja i nagrada imaju Gradsko vijeće, Poglavarstvo, Gradonačelnik Grada Pazina, Komisija za priznanja i nagrade, Vijeća mjesnih odbora, političke stranke, vjerske zajednice, udruge i druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Pazina.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada dostavljaju se Komisiji za dodjelu priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina, koja sastavlja konačni prijedlog i upućuje ga Gradskom vijeću koje donosi Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.
U pogledu podnosioca prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja nema ograničenja.
Svoj prijedlog ovlašteni predlagači dostavljaju na unificiranom obrascu s obrazloženjem, koji je objavljen na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Obrazac se može podići i u Stručnoj službi Gradskog vijeća Grada Pazina, Pazin, ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10.

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu priznanja i nagrade uređeni su Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/04).

S osobitim štovanjem,

Predsjednik Komisije
Zlatko Jurman, v.r.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.