Projekt “Jačanje kapaciteta za razvoj socijalnog poduzetništva” Udruge za pomoć ovisnicima Vida iz Rijeke

Udruga Vida_logoProjekt Udruge “ Vida” provodi se u Primorsko-goranskoj županiji uz financijsku potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 199.618.23 kn, a partner u projektuje Primorsko-goranska županija. Projekt je odobrenu u okviru Operativnog plana “ Razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2013. god. za natječaj „Mikroprojekata podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“, a čija je provedba za počela dana 29.12.2014.god.

Udruga Vida, koja je nositelj projekta, u svom radu bavi se korisničkom skupinom ovisnika, a koja je u dugogodišnjem provođenju programa udruge uočila nekolicinu osnovnih problema sa kojima se susreću rehabilitirani ovisnici, a koji se sastoje u otežanoj mogućnosti zapošljavanja i pristupa na tržište rada unatoč postojećih instrumenata zapošljavanja, a sve radi dugotrajnosti postupaka, nepovjerenja poslodavaca, kao i neposjedovanja potrebnih kvalifikacija i vještina u populaciji ovisnika, te njihove nestabilnosti u održavanju apstinencije.

Slijedom navedenoga radi stvaranja uvjeta kojima bi se omogućilo poboljšanje socijalne inkluzije ovisnika i drugih ranjivih skupina  (beskućnika, osoba s mentalnim teškoćama u procesu deinstitucionalizacije, žena žrtava nasilja…) Udruga Vida je s Udrugama Terra i Oaza te Domom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, osnovala socijalnu zadrugu.

Socijalno zadrugarstvo izabrano je kao najpogodniji oblik socijalnog zapošljavanja i  radne integracije ranjivih skupina osnovano na načelima dobrovoljnog i solidarnog udruživanja članova, koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći, tolerancije i poštovanja unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes u cilju ostvarivanja osobne i zajedničke dobiti ili  drugih interesa zadrugara.

Projekt je zamišljen kao priprema za početak djelovanja socijalne zadruge na način da se ojačaju kapaciteti organizacija civilnog društva suosnivača zadruge što se postiže kroz edukacije za socijalno poduzetništvo na kojim se postojeći i novozaposleni djelatnici educiraju u potrebnim znanjima i vještinama za pokretanje poduzetničkog pothvata, upravljanja njime, pronalaženjem financijskih sredstava,  znanjima i vještinama potrebnim za zapošljavanje korisničkih skupina, kao i volonteri i krajnji korisnici koji stiču potrebnaznanja i vještine u konkretnim aktivnostima potrebnim za izvođenje izabranih poduzetničkih pothvata. Od početka provođenja projekta obavljen je pretežiti dio edukacija od 8 modula u temama društvenog i socijalnog poduzetništva, poslovnog modeliranja,  strateškog planiranja, izrade projektne aplikacije za europske projekte, te izrade preliminarne studije izvedivosti u koje se uključilo ukupno 29  sudionika.

Osim navedenog identificirane su i razrađene poslovno-poduzetničke ideje na nivou strateškog planiranja i studije izvedivosti, te je izrađena aplikacija za europske projekte koja će omogućiti start-up osnovane socijalne zadruge, dok se jedan od poslovnih planova planira izvoditii napodručju Gorskog kotara čime bi se doprinjelo utjecaju na lokalnuzajednicu, kao i ostvarenju županijskih strateških prioriteta.

Svi zainteresirani za dodatne informacije slobodno mogu telefonski kontaktirati voditeljicu projekta Sanju Filipović, dipl. psihologicu na tel: 051/371 089 .

Livio Dolgoš,
diplomirani socijalni radnik

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.