Projekt „Računanje je IN“!

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću-Mogu“  organizira edukativnu radionicu „Kako naučiti tu tešku matematiku?“ koja se provodi u završnoj fazi projekta „Računanje je IN!“. Projekt se provodi u partnerstvu s Dječjim vrtićem Olga Ban Pazin, a financiran je sredstivma Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva kroz Fond Gradova i Općina te uz dodatnu potporu Rockwool Adriatica d.o.o , Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilište Pazin.

Cilj projekta „Računanje je IN!“ bio je upoznati odgajatelje i stručne suradnike s didaktičkim materijalom Numicom koji je inovativan na ovim prostorima, te potaknuti djecu na rad s brojevima uz zanimljive materijale koji brojke čine opipljivim, a ne samo kao simbole na papiru. Za sve odgajatelje vrtića, roditelje i ostale građane Udruga će prezentirati rezultate projekta u petak 10. lipnja 2016. s početkom u 18,00 sati u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu, kada će gđa. Dinka Vuković predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom iz Zagreba održati predavnje o matematici pod nazivom „Kako naučiti tu tešku matematiku?“ Sveukupno vrijeme za predstavljanja projekta i predavanja predviđeno je 2 sata.

Od ožujka do svibnja 2016. provodile su se aktivnosti u odgojno-obrazovnim skupinama DV Olga Ban Pazin, no odgajatelji i djeca pokazali su veliki interes za ovaj didaktički materijal pa je stoga od planirane 4 radionice u skupinama gdje su uključena djeca s teškoćama u razvoju, odrađeno 18 radionica i to u svim skupinama matičnog vrtića u Pazinu, te svim područnim vrtićima DV Olga Ban. Također osim predavanja „Kako naučiti tu tešku matematiku?“, pokazala se potreba za dodatnom interaktivnom istoimenom radionicom, u trajanju od 5 sati, i to u  subotu 11.6. 2016. od 9,00 do 14,00 sati. Radionica će se održati u Spomen Domu u dvorani Istra,a također će je voditi mr.sc. Dinka Vuković dipl.ing. iz Zagreba. Gđa. Dinka Vuković predsjednica je Hrvatske zajednice  za Down sindrom i majka djeteta s Down sindromom. Hrvatska zajednica za Down sindrom  organizira i povezuje djelovanje udruga za sindrom Down na području Republike Hrvatske i promovira integraciju, jednakost i pravo izbora za osobe sa sindromom Down. Unatrag nekoliko godina provodi radionice “Kako naučiti tu tešku matematiku?” i “Kako uče djeca s Down sindromom?” po cijeloj Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Radionice su korisne za sve one koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Predsjednica Udruge Klarita Radoš Matijašić zahvaljuje ravnateljici DV Olga Ban Pazin Vesni Rusijan Ljuština te stručnoj suradnici vrtića Jasmini Jelenić na dobroj suradnji u projektu i odličnim rezultatima. Odgajateljicama i svoj djeci zahvaljuje na iskazanom interesu za ovaj didaktički materijal, te poručuje da materijal koriste u radu s djecom i nakon projekta, jer je Udruga dio nabavljenog Numicon didaktičkog materijala donirala vrtiću.

iPazin.net

© iPazin.net portal 2001. - 2024.