Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice

Jučer, 24. svibnja, u Velikoj vijećnici Grada Pazina održao se sastanak vezano za tematiku Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice na kojem su bili nazočni predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Javne ustanove Natura Histrica, Turističke zajednice središnje Istre, Građanske inicijative „Naš Potok“, Grada Pazina, Općine Cerovlje te grupa stručnjaka koja je u sklopu tvrtke Bieco d.o.o. izradila koncept Projektnog zadatka i isti prezentirala nazočnima.

Dogovoreno je da će se Projektni zadatak upotpuniti sa prijedlozima nazočnih koji su se iskristalizirali nakon prezentacije, a koje će  pisanim putem dostaviti Gradu Pazinu do dogovorenog roka. Projektnim zadatkom se želi izraditi podlogu odnosno smjernice za izradu Plana očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice radi postizanja održivog rasta  i razvoja područja i veće kvalitete života  stanovništva uz Pazinčicu, ostvarujući ciljeve navedene u Projektnom zadatku. Ciljevi budućeg Plana su:

dobiti sliku postojećeg stanja područja sliva Pazinčice,

dobiti jedinstvene baze podataka (flora, fauna, arheološki i paleontološki podaci, geološki i hidrogeološki podaci, kulturno – povijesni podaci, ekološki podaci, vlasništvo, prometni podaci …) sa svim poznatim podacima i istraživanjima na tom području,

istražiti sve prirodne i kulturne vrijednosti područja,

definirati korake zaštite okoliša: tla, vode, živog svijeta,

definirati  stručne  mjere  i  zahvate  u  svrhu  osiguranja  stalnog  vodostaja  u Pazinčici tijekom cijele godine, radi očuvanja bioraznolikosti i vodopada na Zarečkom i Pazinskom krovu kao atraktivne turističke ponude kroz cijelu godinu,

predvidjeti mjere i zahvate koji bi štete od pojave poplava i utjecaja bujičnih voda te erozije tla sveli na najmanju moguću mjeru,

predvidjeti mogućnost obnove starih mlinova,

predvidjeti mogućnost obnove kupališta na Pazinčici,

predvidjeti korištenje prostora za sportski ribolov, sport i rekreaciju (pješačke staze, biciklističke staze, slobodno penjanje…),

predvidjeti sprječavanje onečišćenja vode u vodotoku Pazinčice (vodom s poljoprivrednih površina, oborinskim vodama iz prometnica, otpadnim vodama iz domaćinstava i industrije ..),

osmisliti razvoj ekološke poljoprivrede,

osmisliti glavne smjernice razvoja turizma,

osmisliti edukacije korisnika prostora sliva Pazinčice u cilju zaštite i pravilne valorizacije prostora na ekonomski održiv način.

Plan očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice trebao bi biti jedinstveni dokument koji će obraditi sve navedene ciljeve s mogućnošću njegove fazne realizacije.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2022.