Promocija priručnika Mih za svakega

U subotu 17. prosinca 2016. s početkom u 18 sati u Centru za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu, održati će se kreativna prezentacija neobičnog “priručnika” za učenje sviranja tradicijskog glazbala miha ” Mih za početnike ili Mih za svakega – work in process” autora Noela Šurana.

Mih za svakega naziv je projekta autora Noela Šurana koji podrazumijeva kontinuirano istraživanje, dokumentiranje i kreativnu prezentaciju neobičnog “priručnika” za učenje sviranja tradicijskog glazbala miha. Istarski mih je najstarije, najpoznatije i najraširenije tradicijsko glazbalo u Istri i na otoku Cresu. Nekada se svirao i na otoku Krku, no danas se tamo mih vrlo rijetko može čuti.

Mih ili pive u Istri sviraju većinom Hrvati (cijela Istra) i Talijani (Galižana i Šišan). Glazbalo je sastavljeno od dvostruke drvene prebiraljke obično zvane mišnice i kožne mješine. Dvostruka prebiraljka izrađena je od jednog komada drveta na kojem postoje dvije cijevi probušene usporedno ili tek neznatno divergentno. Karakterističan raspored otvora za prste predstavlja istarski tip koji pak pripada jadransko-dinarskom tipu glazbala.

“Ideja za ovaj rad proizašla je iz dugogodišnjeg aktivnog bavljenja tradicijskom glazbom. Tradicijske oblike života spoznavao sam zbog usmjerenosti na njihov sadržaj, na znanja i umijeća koja sam želio usvojiti. To se često događalo spontano, kao dio odrastanja i sazrijevanja, iz potrebe ili pak puke znatiželje. Usvajajući ih, ostvario sam društvene veze s mnogim ljudima, naročito tradicijskim glazbenicima i shvatio kontekst unutar kojih su nastali i još nastaju. Sve sam to doživio kao živu kulturu, koja je živa upravo zato što se prilagođava vremenu u kojem postoji i kreativnim potrebama pojedinaca. Često sam svirao i pjevao s ljudima u njihovoj prirodnoj sredini.

Vjerujem da sam time shvatio edukativne i kreativne potencijale istarske nematerijalne kulture. Pravilo broj jedan u tradicijskoj glazbi kaže mih sviri na uho, tj. na sluh. Prema toj konstataciji svaki svirač bi trebao učiti svirati na način da si sam odabire materijale iz kojih će učiti. Slobodan je izabrati melodije koje su mu osobno najzanimljivije i najatraktivnije, a najvažnije je da s vremenom stvori svoj stil sviranja. Budući da ovo nije klasičan priručnik u kojem se dobivaju instant rješenja za učenje sviranja, već se to događa postepeno sudjelujući u čitavom projektu.

Sama ideja da svatko tko želi naučiti svirati mih to može i učiniti tako da konzultira materijale koji su sakupljeni od gotovo svih tradicijskih svirača u Istri. Na vanjsku memoriju (hard disk) osobno sam dodao čitavu svoju privatnu arhivu vezanu uz temu (osobne snimke sviranja na mih, audio i video snimke s nastupa, smotri i festivala, fotografije instrumenata, svirača, tekstove i ostale materijale). Nakon toga sam tu vanjsku memoriju dao ostalim tradicijskim glazbenicima da ga nadopunjuju sa svojim materijalima, te da ga dalje uređuju. Važno je naglasiti kako svirači osim što nadopunjuju materijal, taj materijal mogu koristiti za svoje potrebe, s njime se mogu slobodno i kreativno poigravati. Isto tako mogu po svojoj želji raditi selekcije glazbenih primjera te ih reproducirati i dalje širiti među svima zainteresiranima.

Ovaj projekt nudi mnogobrojne materijale koji mogu poslužiti kao koristan priručnik za prijenos znanja početnicima, ali i nadogradnja iskusnima. Važno je naglasiti kako ovaj rad otvara beskrajan prostor za nastanak novih ideja. Riječ je o work in proces projektu kojeg je potrebno nadograđivati, reinterpretirati, komponirati, rekomponirati i njime se kreativno poigravati. Svi oni kojima dođe u ruke pozvani su da budu kreativni i aktivni stvaratelji. Ovim radom želim potaknuti na nova promišljanja u pogledu tradicijske glazbe.” – Noel Šuran

iPazin.net

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.