Proslava tradicionalnog blagdana “RIM 2011” – poziv na iskazivanje interesa

Proslava tradicionalnog blagdana „RIM“ u Pazinu, održati će se 5. i 6. kolovoza (petak i subota) na Trgu Slobode i u ulici 25. rujan. Proslava obuhvaća natjecanje u pripremi jela od istarskog boškarina pod nazivom „PAZIN GASTRO 2011“(petak), dva večernja koncerta domaćih izvođača, prodaju specifičnih pazinskih proizvoda, održavanje sportskih i društvenih sadržaja te već tradicionalno pružanje ugostiteljskih usluga i prodaju ostalih proizvoda i usluga (petak i subota).

Predviđene lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem ugostiteljskih šankova za prodaju hrane i pića se nalaze na dijelu Trga Slobode i dijelu Parka istarskih velikana na način kako je to prikazano na brojevima 1 i 2 na skici (PRILOG 1). Površina svake ponuđene lokacije je minimalno 70,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 11.200,00 kuna za oba dana, što je ujedno i početni iznos.

Predviđene lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga putem ugostiteljskih šankova za prodaju pića (tzv. bambus barova ili slično) a koje se nalaze u ulici 25. rujan prikazane su brojevima 1, 2 i 3 na skici (PRILOG 2). Površina svake ponuđene lokacije je minimalno 20,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 3200,00 kuna za oba dana, što je ujedno i početni iznos.

Rok za dostavu ponuda (potrebno je navesti za koju lokaciju ste zainteresirani) je 28. srpanj 2011. godine do 14,00 sati (četvrtak) kada će se iste razmotriti a ponuditelji koji su zainteresirani za zauzeće iste lokacije biti će obaviješteni da dana 1. kolovoza u 10,00 sati pristupe provedbi postupka usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos naknade imati pravo na predmetnu lokaciju.

Ponude za zauzeće lokacije potrebno je dostaviti na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, GRAD PAZIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO s naznakom „Ponuda za zauzeće lokacije – RIM 2011“. Osim oznake lokacije za koju se daje ponuda i iznosa naknade, u ponudi je potrebno obavezno navesti kontakt broj telefona.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude a kasnije kao jamstvo za uredno pružanje usluga te jamstvo za eventualnu štetu, ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom jamstvu u iznosu od 1.000,00 kuna na žiro-račun Grada Pazina – Proračun 2340009-1832100002 PBZ, poziv na broj 68-5738-OIB, sa naznakom »jamstvo za RIM 2011“»; ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja ako ne izvrši prihvaćenu ponudu; prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se vratiti u roku od 8 dana nakon RIM-a 2011 ako nema elemenata za naknadu eventualne štete; ponuditelju koji ne uspije u usmenoj javnoj dražbi jamstvo će se vratiti odmah.

Za sve ostale informacije u svezi s proslavom blagdana „RIM 2011“ slobodno se možete obratiti u prostorije Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu ili na telefonski broj 621-418 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

www.pazin.hr

2 komentara na “Proslava tradicionalnog blagdana “RIM 2011” – poziv na iskazivanje interesa”

  1. gosca :) napisao:

    Da mi je znat di je taj “prilog 1” :))
    Mogli bite baren malo prepravit i procitat tekst kad stavite tu a ne samo copy-paste :)

  2. Gost napisao:

    Nisam siguran ni da je u originalnom članku objavljen Prilog 1, a ni Prilog 2.

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.