Proslava tradicionalnog blagdana RIM 2013 – Poziv za iskazivanje interesa

2Proslava tradicionalnog blagdana RIM u Pazinu, održati će se dana 03. kolovoza 2013. godine na Trgu Slobode i u ulici 25. rujan u Pazinu. Program započinje u jutarnjim satima nastupom harmonikaša i klapa u vremenu od 10,00 do 11,00 sati te se nastavlja u popodnevnim i večernjim satima nastupom Zumbe Kids, Capoeira Rijeka, Mali mikrofon, Zumbe Masterclass te žongliranjem vatrom. Od 22,00 sata nadalje nastupati će glazbeni sastav Alfa time band & Serđo Pavat i Mladen Grdović.

Predviđena lokacija za pružanje ugostiteljskih usluga postavljanjem ugostiteljskog šanka za prodaju hrane i pića se nalazi u Parku istarskih velikana na način kako je to prikazano brojem 1 na skici (PRILOG 1). Površina ponuđene lokacije je minimalno 120,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 9600,00 kuna, što je ujedno i početni iznos najma.

Predviđene lokacije za pružanje ugostiteljskih usluga putem ugostiteljskih šankova za prodaju pića (tzv. bambus barova ili slično), a koje se nalaze u ulici 25. rujan prikazane su brojevima 1, 2 i 3 na skici (PRILOG 2). Površina svake ponuđene lokacije je minimalno 30,00 m2. Naknada za zauzeće lokacije je 80,00 kn/m2 dnevno, što iznosi 2400,00 kuna, što je ujedno i početni iznos najma.

Rok za dostavu ponuda (potrebno je navesti za koju lokaciju ste zainteresirani) je 24. srpanj 2013. godine do 15,00 sati kada će se iste razmotriti, a ponuditelji koji su zainteresirani za zauzeće iste lokacije biti će obaviješteni da dana 26. srpnja 2013. godine u 10,00 sati pristupe provedbi postupka usmene javne dražbe nakon koje će ponuditelj koji ponudi najviši iznos naknade imati pravo na predmetnu lokaciju.
Ponude za zauzeće lokacije potrebno je dostaviti na adresu Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, GRAD PAZIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO s naznakom „Ponuda za zauzeće lokacije – RIM 2013“. Osim oznake lokacije za koju se daje ponuda u ponudi je potrebno obavezno navesti kontakt broj telefona.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude a kasnije kao jamstvo za uredno pružanje usluga te jamstvo za eventualnu štetu, ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenom jamstvu u iznosu od 2.000,00 kuna na žiro-račun Grada Pazina – Proračun IBANHR782340009-1832100002, poziv na broj HR68-5738-OIB, sa naznakom »jamstvo za RIM 2013» (natjecatelj koji se natječe za više lokacija dužan je za svaku lokaciju dati jamstvo); ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva u slučaju da odustane od ponude ili u slučaju prihvaćenog ponuditelja ako ne izvrši prihvaćenu ponudu; prihvaćenom ponuditelju jamstvo će se vratiti u roku od osam (8) dana nakon RIM-a 2013 ako nema elemenata za naknadu eventualne štete; ponuditelju koji ne uspije u usmenoj javnoj dražbi jamstvo će se vratiti u roku od tri dana.

Za sve ostale informacije u svezi s proslavom blagdana „RIM 2013“ slobodno se možete obratiti u prostorije Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u Gradu Pazinu ili na telefonski broj 621-418 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati, petkom do 14,00 sati.

Za pregled Priloga 1 i 2 kliknite na link ispod,

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.