Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji i rad Udruge za zaštitu obitelji Rijeka

dusica_brankovic2.jpgU razdoblju 2009. – 2010 god., na području RH bilo je više od 17000 prijava nasilnog ponašanja u obitelji. Od toga je u Primorsko – goranskoj Županiji zabilježeno oko 1000., dok je tijekom 2010. godine PU Istarska zabilježila 424 prijave. Jedna od mjera koju Prekršajni sudovi izriču u takvim slučajevima je mjera obveznog psihosocijalnog tretmana. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji zaštitna je mjera čija je provedba predviđena Kaznenim zakonom, Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji , te Pravilnikom o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana. Na području PGŽ psihosocijalni tretman se kontinuirano provodi još od svibnja 2005 god. Provode ga psiholozi Dušica Branković i Danijel Antunović sa završenom posebnom edukacijom za provedbu tretmana. Od svibnja 2005 do travnja 2007 tretman se je provodio u Savjetovalištu Centra za socijalnu skrb Rijeka, a od travnja 2007 provodi se u prostoru Udruge za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R. , kojeg je na korištenje dobila od Grada Rijeke.

Do sada je u tretman do kraja 2010 godine upućeno 462 osobe od kojih je više od 250 muškaraca bilo uključeno u grupni tretman. Program financira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke. Korisnici su punoljetne osobe koje su se nasilno ponašale u obitelji, a većinu na tretman upućuje Prekršajni sud u Rijeci. Od svibnja 2005 do 2008 god., Sudovi su upućivali na tretman oko 70 osoba godišnje, a od 2009 broj osoba koje su upućene na psihosocijalni tretman porastao je za preko 40%. Obzirom da samo jedan muško-ženski par provodi psihosocijalni tretman na području Grada Rijeke i PGŽ, počinitelji nasilja u obitelji čekaju oko 5 do 6 mjeseci od upućivanja na tretman do početka grupnog tretmana. Kako bi se izbjegla tako duga odgoda provedbe tretmana, a u cilju povećanja sigurnosti članova obitelji, potrebno je uključiti još jedan tim stručnjaka koji bi provodili grupni tretman sa 10 klijenata, ističe psihologinja Dušica Branković.

Većina korisnika ( 65%) uspješno je završila tretman. Od njih preko 80% prestalo je sa fizičkim nasiljem i značajno smanjilo ostale oblike nasilnog ponašanja. Podatke o tome daju članovi njihovih obitelji na kraju provedbe tretmana, a podatke o stopi recidiva imaju policija i pravosuđe, kaže psihologinja.

Zakonom je propisano da zaštitna mjera psihosocijalnog tretmana može trajati najviše do 6 mjeseci. Tretman se sastoji od ulaznog postupka, faze provedbe te faze završavanja. Kompletan tretman uključuje najmanje 18 do 20 susreta, a obuhvaća najmanje 36 sati neposrednog kontakta i izvršavanje domaćih zadaća tijekom razdoblja od tri mjeseca. Ulazni postupak obuhvaća 2 do 4 individualna razgovora sa počiniteljem nasilja u kojem se procjenjuje ispunjava li kriterije za uključivanje u tretman. Tijekom ulaznog postupka provodi se i jedan razgovor sa žrtvom nasilja. Ukoliko počinitelj nije ovisan o alkoholu , drogi ili nema akutnu mentalnu bolest te je nasilan samo u obitelji može biti uključen u tretman. O tome se izvješćuje nadležno tijelo koje ga je poslalo na tretman. Tretman se sastoji od 16 grupnih susreta koji se održavaju jednom tjedno u trajanju od 2 sata. U grupi sudjeluje 8 do 10 muškaraca koji su počinili nasilje prema partnerici. Provedba tretmana odvija se prema strukturiranom programu. Na kraju 16 susreta provoditelji tretmana donose ocjenu o uspješnosti postizanja ciljeva za svakog počinitelja. U tu svrhu provodi se ponovo razgovor sa žrtvom nasilja kako bi se utvrdilo je li bilo novog nasilja, a Sud se pismeno izvještava o uspješnosti tretmana za svakog počinitelja, kaže psihologinja.

Osim gore navedenog psihosocijalnog tretmana U.Z.O.R obavlja slijedeće djelatnosti:

1. smještaj i psihosocijalni tretman žrtava nasilja u obitelji u Skloništu i savjetovalištu za žrtve obiteljskog nasilja – na tajnoj adresi
2. rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući i povremene uzimatelje droge – eksperimentatore
Sve djelatnosti Udruge financirane su od grada Rijeke ( 75%), Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ( 20%) i PGŽ ( 5%) . Za smještaj žena i djece žrtava nasilja Grad Rijeka je u svibnju 2007 god., potaknuo osnivanje, te je financirao i opremio Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja s kapacitetom od 10 osoba. Korisnici su žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Od 01.10.2007 god., u okviru Udruge provodi se rad s mladim počiniteljima kaznenih djela, kao posebna obveza savjetovališnog rada. Korisnici ovog programa su maloljetnici i mlađi punoljetnici. Njih upućuje na savjetovanje Općinsko državno odvjetništvo i Centar za socijalnu skrb. Uglavnom su korisnici oni kojima je izrečena mjera posebne obveze ili izvan sudske nagodbe, ističe psihologinja.

Livio Dolgoš,
dipl. socijalni radnik

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2023.