Raste interes za meso istarskog goveda

azrri2011Iako u Agenciji za ruralni razvoj Istre (AZRRI) ni preko ljeta nije bilo zatišje, jesen će biti vrlo bogata aktivnostima i novostima. Jedna od najvažnijih je, kako saznajemo od zamjenika predsjednika uprave AZRRI-ja Igora Merlića, konačno rješavanje spora s poljoprivrednicima na području općine Cerovlje oko korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta odnosno bivših površina negdašnjeg PPK Pazin, kasnije Purisa.

Poznato je da su na to zemljište pravo korištenja polagali i AZRRI i lokalni poljoprivrednici, te da je oko toga bilo i nesporazuma i sukoba. No, početkom ljeta postignut je dogovor kojim su obje strane, navodi Merlić, zadovoljne, odnosno dio zemljišta nastavit će koristiti AZRRI, a dio tamošnji poljoprivrednici. Time i jedna i druga strana stječu pravo da svaka svoj dio zemljišta upiše u ARKOD kao zakupac od države bez natječaja, na osnovu dotadašnjeg korištenja u tzv. “mirnom posjedu”, te da na osnovu tako legaliziranog zakupa ostvari pravo na državne poticaje.

Nedovršena štala

AZRRI-ju dakle ovih dana predstoji upisivanje u ARKOD ukupno 153 hektara zemljišta na području općine Cerovlje, grada Pazina te u Murarima u općini Motovun. Na tom zemljištu AZRRI proizvodi 800 tona krmnog bilja, pet tona lucerke i 70-100 tona žitarica, od čega polovicu koristi za ishranu vlastitog stada istarskog goveda, trenutačno smještenog na bivšoj Purisovoj farmi u Murarima, a polovicu prodaje drugim uzgajivačima.

AZRRI-jevo stado istarskog goveda u Murarima broji 50 grla, koliko dozvoljava kapacitet tamošnje farme, a radi redovite opskrbe mesom i prerade u salame u vlastitom pogonu u Pazinu, goveda se kupuju još od dvadesetak većih kooperanata širom Istre. Stara je zamisao bila da se matično stado boškarina drži na vlastitoj AZRRI-jevoj farmi podno Gortanova brijega nedaleko Pazina, i ta se farma, kapaciteta stotinu grla, počela graditi prije dvije godine za što su oko tri milijuna kuna bila osigurana preko međunarodnog projekta APRO. Tim je novcem međutim ta farma izgrađena samo dopola, a za njen dovršetak potrebno je još tri milijuna kuna, i povrh toga PDV, pa Merlić ovih dana pregovara s bankama o kreditu kojim bi se farma mogla dovršiti, u nju preseliti goveda koja su sada u Murarima, a njima pridružiti i istarski magarci, čiji je program zaštite i revitalizacije tek na početku.

Gortanovog se brijega tiče još jedan aktualni ciklus pregovora između AZRRI-ja te grada Pazina i Istarske županije, o asfaltiranju kilometra i pol prilazne ceste, čime bi objekti na toj lokaciji bili pristupačniji.

Kompleks Gortanovog brijega inače je zamišljen kao razvojni centar za sve istarske pasmine, kao i za druge poljoprivredne grane, a uređenje pojedinih zgrada i objekata planirano kroz različite programe kandidiranih europskim fondovima. Neki su od tih projekata prošli, neki nisu, pa je dosad u cjelini uređena samo jedna zgrada, u kojoj se nalazi edukacijska kuhinja, centar za energetsku učinkovitost u poljoprivredi, uredi nekoliko AZRRI-jevih sektora i spomenuta poludovršena farma u podnožju brijega.

Dovršetak uređenja ostalih planiranih prostora ovisit će o uspjehu kandidiranja projekata, no zasad se dobar dio poslovnih djelatnosti AZRRI-ja vrti upravo oko istarskog goveda. U prvih osam mjeseci ove godine prodaja mesa istarskog goveda porasla je u odnosu na isto lanjsko razdoblje za čak 35 posto, s jačim prodorom na tržište Zagreba i u turistički sektor.

-Prodajom svježeg mesa i salama od mesa istarskog goveda AZRRI godišnje zarađuje oko tri milijuna kuna, kaže Merlić, naglašavajući: “Ne namjeravamo, i nije nam zasad potrebno, plasirati meso boškarina u trgovačke lance. Naprotiv, želimo zadržati ekskluzivnost pa su nam cilj agroturizmi, restorani i hoteli više kategorije”.

Kako potražnja raste, potrebno je povećati i populaciju istarskog goveda, koja se sada bliži brojci od dvije tisuće, i još je tek na pola puta do brojnog stanja koje bi ju skinulo s popisa ugroženih pasmina. Kad se veličina AZRRI-jevog vlastitog stada udvostruči nakon preseljenja na novu farmu, povrh dvadesetak postojećih većih kooperanata, prostora bi bilo za još desetak većih farmi istarskog goveda kojima bi AZRRI mogao jamčiti siguran otkup, povoljnu cijenu i pravovremeno plaćanje, kaže Merlić.

glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.