Rebalans proračuna na popravni, o dužnicima iza zatvorenih vrata

VijećeČubrićVladajuća većina u Gradskom vijeću Grada Pazina (HDZ, NL Valtera Milohanića i nezavisni Renato Kalac) odbila je dati suglasnost na prve izmjene gradskog proračuna i uputila ga na doradu i 2. čitanje. Prema prijedlogu gradonačelnika Krulčića koji je predstavila pročelnica Maja Stranić Grah, a zbog loših makroekonomskih prilika i teške gospodarske situacije prihodi su smanjeni za 17% odnosno za 11,7 milijuna kuna, a rashodi za čak 21% što iznosi gotovo 15 milijuna kuna. Najveće smanjenje predloženo je u komunalnom odjelu čiji je proračun gotovo prepolovljen, sa 26 na 14 milijuna kuna.

Stanko Mališa je u ime kluba vladajućih rekao kako je smanjenje i prihoda i rashoda realnost, ali drži neprihvatljivim da gotovo ¾ smanjenja otpada na komunalni odjel, dok su izdaci za plaće i materijalne izdatke najmanje korigirani. Mališa također smatra kako tonemo sve dublje i idemo u sve veći proračunski manjak.

Nenamjenski prihodi / rashodiRenato Kalac iznio je mišljenje da je osnovni problem kako izbalansirati prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna. Irina Kivela Ukotić je izrazila zabrinutost za budućnost Grada sa ovako predloženim proračunom i upitala, ako prodajemo gradske nekretnine da bi popunili proračun, što ćemo kada sve rasprodamo?

Tomislav Čubrić je mišljenja da se Grad Pazin mora prilagoditi novim uvjetima poslovanja u ovim kriznim vremenima i upitao koliku upravu i koliko službenika Grad može financirati? Upitnim smatra i potrebu postojanja Zajednice sportskih udruga sa profesionalnim tajnikom jer bi se, po njemu, vođenje sportskih udruga moglo obavljati i u sklopu gradskih službi ili volonterski.

VijećeStranićGrahPročelnica Maja Stranić Grah složila se da je stanje neodrživo i da nešto treba mijenjati, ali da se na povećanje prihoda ne može puno utjecati, te da se mora smanjivati i rashode iako to nitko ne želi. Gradonačelnik Krulčić smatra da je predloženi rebalans ono što gradska vlast trenutno može ponuditi i da drastičnih primjena ne može biti.

Vladajuća je većina sa 7 glasova ZA uz 4 SUZDRŽANA usvojila zaključak da ovo bude prvo čitanje izmjena proračuna i uputila ga na doradu usprkos intervenciji Brune Rabara koji smatra da takva odluka nije u skladu s poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Od vijećničkih pitanja izdvajamo pitanje Stanka Mališe koji je zatražio komentar gradonačelnika na nedavno objavljene podatke o transparentnosti proračuna po kojima je Grad Pazin među najlošijima u Hrvatskoj.

Gradonačelnik Krulčić rekao je da je navedena anketa „točan zbroj netočnih podataka“ i dodao kako se oni koji su dobili anketni listić (jedan član vladajućih, jedan iz oporbe, te jedan predstavnik udruge) nisu odazvali, a detaljnije objašnjenje dao je Roberto Ladavac, voditelj službe za unutarnju reviziju. „Proračun Grada Pazina u potpunosti je u skladu sa zakonom“, a „Državna revizija nema nikakvih primjedbi na proračun!“ rekao je Ladavac i dodao kako misli da je u provedenom istraživanju bilo „puno grešaka u koracima!“

Udruga „Happy End“ je preko vijećnika Čubrića uputila gradonačelniku nekoliko pitanja o zbrinjavanju napuštenih životinja i izgradnji azila za napuštene životinje. Ugovor sa Veterinarskom stanicom Pula o zbrinjavanju napuštenih pasa Grad Pazin potpisao je jedino zato što ona ima rješenje nadležnog ministarstva, a udruga nema, rekao je Krulčić i dodao kako je udruga „Happy End“ bespravno u prostorima koji su vlasništvo Republike Hrvatske, te da je intencija Grada da se na Lokama oformi županijski centar za zbrinjavanje napuštenih životinja, ali tek kad se od države za to dobije suglasnost.

Stjepan Gabrić zatražio je mišljenje pročelnika komunalnog odjela, a dopis će uputiti i Ministarstvu zaštite okoliša temeljem predstavke stanara u Ulici M. B. Rašana 3 koji se žale na višegodišnju uzurpaciju zajedničkih prostora zgrade od strane obitelji Bertoša. Pročelnik Maurović odgovorio mu je da je to kompleksna priča koja je u nadležnosti različitih službi i koja se povlači godinama, kako se više puta interveniralo, podnosilo prijave, donosilo rješenja, ali gotovo bez ikakvih uspjeha.

Gradsko je vijeće prihvatilo novi Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata iz prijedloga kojeg je intervencijom vladajućih izbačena odredba o djelomičnom ili potpunom vraćanju stipendija ovisno o uspjehu u školi odnosno na fakultetu što bi po ocjeni Valtera Milohanića stipendije pretvorilo u kredite. Gradonačelnik Krulčić pojasnio je da se time željelo potaknuti učenike i studente na bolji školski uspjeh, no njegovo objašnjenje nije prihvaćeno.

Loše stanje gradskog proračuna rezultiralo je i izmjenom jedne odredbe Odluke o socijalnoj skrbi, pa će ubuduće roditelji za treće i svako slijedeće dijete za podmirivanje troškova prehrane u Osnovnoj školi imati pravo na 75% iznosa umjesto dosadašnjih 100%.

Usvojene su i izmjene pravilnika o naplati usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, prema kojima će se ubuduće sredstva za investicijsko ulaganje i održavanje moći osigurati i iz roditeljskih uplata. Ukinuta je i povlastica po kojoj je treće i svako slijedeće dijete iz obitelji dosad imalo besplatni vrtić, te će ubuduće morati plaćati 25% cijene.

Vijeće je raspisalo javni natječaj za prodaju četiri nekretnine u vlasništvu Grada koje su već bile ponuđene na prodaju ali nisu prodane, među kojima je i jedno građevinsko zemljište na Lešću vrijednosti oko 6 milijuna kuna čija bi prodaja osjetno popravila stanje gradskog proračuna.

Jednoglasno i gotovo bez rasprave vijećnici su prihvatili izvještaje o radu za 2010. godinu Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Društva „Pazin“ d.o.o. i trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o.

Nakon što je iscrpljen Dnevni red, mi novinari smo zamoljeni da naputimo Gradsku vijećnicu, a vijeće je nastavilo s radom iza zatvorenih vrata razmatrajući dugovanja Općina Pazinštine, pojedinih tvrtki i građana Gradu Pazinu koja prema neslužbenim informacijama u ovom trenutku iznose preko 4,5 milijuna kuna.

Dario Brajković
„Radio Pazin“

11 komentara na “Rebalans proračuna na popravni, o dužnicima iza zatvorenih vrata”

 1. Zagor napisao:

  Rebalans smo vratili na drugo čitanje zato jer je Gradonačelnik poveća trošak Uprave Grada Pazina za 2.880.000, 00 kn u 2011. godini u odnosu na 2010. godini. Trošak Uprave je povećavan i 2010. godine u odnosu na rekordnu proračunsku 2009. godinu. Ovim tempom proračun će bit svake godine sve manji za sve korisnike osim za navedenu Upravu. Postavlja se pitanje kako tu Upravu smanjit, kad politika IDS- inzistira na novom zapošljavanju.

 2. lipimojPazin napisao:

  Ča još ima nezaposlenih IDS-ovci u Pazinu da ih se treba uhljebit na račun Građana? Do kad će to trajat?

 3. Brižan moj Pazin napisao:

  Ima t u i HDZejci. Neka mi neki objasni za ča su 2 dogradonačelnika.

 4. tone napisao:

  Izjava o povećanju za gradsku upravu nije točan, ali to bi gradonačelnik trebao objasniti. Iako, o brojnosti zaposlenika u gradskoj upravi bi se trebalo raspraviti – negdje bi trebalo smanjiti, a negdje povećati broj djelatnika.
  Općenito mi se sve više čini, kao promatraču sa strane, da većina u vijeću puno zuji a ne daje meda, prijedlozi su uglavnom ishitreni i nedorečeni.
  Smanjivanjem sa 100% na 75% za treće dijete ste si sami skočili u usta. Tim paketom odluka ste oduzeli kapitalne investicije, a dali na jednokratne pomoći, a sada tražite investicije i smanjujete svoje imperative oko jednokratnih pomoći…?? Kako god, opet je sve to bez velikog značaja za financije, a smislenih prijedloga i pomoći za bolje poslovanje baš i ne vidim. Uglavnom samo kritike.
  A i Stanko zuji da ni sam ne zna oko čega. Tražio je smanjivanje, kritizirao investicije, a sad kad su predložena smanjivanja odjednom mu to smeta, čak i kad su rashodi reducirani više nego prihodi. Sugerirajte mu da zauzme stav, ovo je neozbiljno.

 5. pazinjan napisao:

  @brižan moj pazin
  Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi je predvidio mogućnost da grad koji je centar županije ima dva zamjenika gradonačelnika ( može i ne mora) koji mogu biti volonteri ili profesionalci. Ovi naši su na sreću volonteri pa dobivaju samo 2.500,00 kn mjesečno, a zamisli što bi tek bilo da su profesionalci:-)

 6. Zagor napisao:

  @Tone
  Ne znan da li si pročita rebalans, usporedija sa ostvarenom 2010. godinom, činjenica je da su tekući rashodi poslovanja veći od nenamjenskih prihoda iz kojih se financiraju za oko 4.500.000, miliona kuna. Razlog tome nije 3. dijete nego loše vođenje financijske politike. Gubitak od desetak miliona kuna na industrijskoj zoni Ciburi 2 je sigurno veći razlog od natalitetne politike. Drugi razlog su općine koje previše duguju a mi ih pokrivamo umjesto da trošimo šolde na svoje građane i to dobro znaš. Mališa te proračunske trendove kapi više od ostalih vjećnika, dela analize, istina je i to da si je malo skoči u usta, ali i to da, dok je on bi Gradonačelnik, dug grada je bi neznatan. Robi Zgrablić isto ni ostavija dugove. Krulčić je konačno prekinu to zaduživanje i stvari dove u realne okvire. Prizna je da se više ne moremo ponašat kao pijani milioneri i to je vrlo pozitivno i potpuno ga kapin. Država je zakonom smanjila porezne prihode za oko 1.500.000,00 kn, recesija za još 2.000.000,00 kn i to upravo nenamjenskih prihoda iz kojeg financiraju uprava, sport i kultura. Trošenje namjenskih prihoda namjenjenih investicijama, na nenamjenske rashode je postalo pravilo, a ne iznimka, ne samo u Pazinu. Grad je preopterećen glomaznom administraciom i to je činjenica i kao ča priznaješ potrebne su korekcije. Uvažit ćemo tvoje savjete ako ih imaš. Ča se tiče tvoje izjave da većina:“ zuji a ne daje meda“, moren ti reć da u mojen šest godišnjen iskustvu rada u Vijeću, jedini vijećnik koji je napunija proračun je Kalac koji je dove investitora u grad. Trgovački centri koji su izgrađeni iako ne donose neka radna mijesta i prosperitet, jedine su investicije u kojima je Grad Pazin u plusu po par miliona kuna. Kombinacija Gabrić- Kalac –Krulčić je riješila povrat vojarne, autobusnog kolodvora, Bertoši, pojedinačno bi to teško uspjeli. Dela se i na povratu Loka. Mi se bavimo građanima i njihovim problemima, pa ne misliš valjda da bi dozvolili da stipendija postane kredit. Ponavljan: kriza je, ali nismo ludi da ne prihvatimo izradu novog nogostupa ispred Erste banke uz tolike sponzore. Krulčić je prizna da smo blizu dna i poduze bolne rezove. Sa ovim novim odnosom prema proračunu koji je stvari dove na realnu razinu iako su skoro svi zakinuti, postoji nada da će se poradit i na rješenju uzroka, a tu je za sada najmanje reza i to je naša zamjerka.

 7. tomcub napisao:

  Ispravio sam par komentara, Zagor je pogrešno zaključio da je jedan komentator djelatnik gradske uprave, ispričavam se u ime iPazina što nismo bili dovoljno pažljivi na vrijeme.

 8. . napisao:

  Sramotno je da dogradonačelnici dobivaju 2500 kn dodatka dok penizioneri
  a i budući koji su rintali 40 godina neće imati penziju od2500 kn. Da imaju
  obraza i morala pola bi poklonili svaki mjesec udrugama koje su bez novca
  ili bolesnoj djeci i slično.Ne znam kad srignu obavljati sve te obaveze. Mora
  da su na posebnom tretmanu (vitamini?9 kad sve to stignu.

 9. Cionist napisao:

  Bla, bla, bla… Vajk na strani socialno osjetljivih. Sramotno je i to da se pojedinci bogate u nedogled dok ljudi u Somaliji umiru od gladi. Ili reči nešto pametno ili prestani kokodakat; to se odnosi na tebe, ali i na sve ostale kokodakalice.

 10. Anonimno napisao:

  Prestani ti kukurikat. Ča te je zaboljelo ili se spremaš za budućeg dogradonačelnika. Objasni ča ti ljudi delaju za te novce i kada.

 11. Mae napisao:

  Evo od kad je ovo objavljeno ja sam pocela malo pitat ljude da li znaju koji su dogradonacelnici u Pazinu i sta rade, i nitko mi jos nije znao odgovoriti :-)

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.