Sastalo se Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom Gradskom jezgrom

U srijedu 26. srpnja prvi sastanak održalo je Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom koje je osnovano kao savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade Plana te praćenja provedbe istog. Koordinacijsko vijeće prati provedbu Plana i napredak u ostvarenju njegovih ciljeva pa će se tako i nakon usvajanja Plana upravljanja sastajati jednom godišnje. Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu sastoji se od 14 članova iz javnog sektora (predstavnici Grada Pazina i ustanova), civilnog sektora, privatnog sektora i turističkog sektora, te predstavnika nadležnog konzervatorskog odjela.

Predsjednik koordinacijskog vijeća, gradonačelnik Renato Krulčić, na samom početku sastanka detaljnije je upoznao prisutne članove i članice koordinacijskog vijeća sa projektom “KulTourSpirit” koji Grad Pazin provodi od prosinca 2016. godine, a u čijem se sklopu izrađuje i Plan upravljanja starom gradskom jezgrom. Projekt “KulTourSpirit” je projekt revitalizacije kulturne baštine putem Inspirit iskustva a smjernice za revitalizaciju dati će upravo ovaj Plan upravljanja. Naime, riječ je o strateškom odnosno programsko – planskom dokumentu s osmišljenom dugoročnom strategijom upravljanja starom gradskom jezgrom Pazina (zaštićena kulturna-povijesna cjelina), koji će se izrađivati za razdoblje od 2018 – 2023. godine.

Potom su članovi vijeća upoznati sa predviđenim dinamičkim planom izrade Plana upravljanja.  “Teorijski” dio Plana upravljanja koji uključuje istraživanja i analizu trenutnog stanja temeljem dostupnih podataka i dokumentacije (poput statističkih podataka, prostornih planova, podacima o stanovništvu, gospodarstvu, prometu i infrastrukturi, povijesnim značajem i sl.), započeo je sa izradom tijekom travnja 2017. godine. U srpnju je održan razgovor sa fokus grupama (ciljanim skupinama stanovništva i stručnjaka prema temama), a slijedi još objedinjavanje svih podataka te  izrada akcijskog plana, odnosno prioritetne lista projekata. Voditelj izrade Plana upravljanja je tvrtka Urbanex d.o.o. iz Zagreba.

Koordinacijsko vijeće obvezalo se je aktivno pratiti sve korake u izradi Plana upravljanja te davati svoje sugestije i usmjeravati rad ugovorenoga izrađivača Plana. Sljedeći sastanak Koordinacijskog vijeća održat će se početkom rujna 2017. godine kada će biti spreman prvi Nacrt Plana upravljanja. Konačni dovršetak Plana upravljanja očekuje se nakon predviđenih javnih rasprava i usvajanja na Gradskom vijeću Grada Pazina, sredinom listopada 2017. godine.

Članovi i članice Koordinacijskog vijeća su:

 1. Renato Krulčić, gradonačelnik, predsjednik
 2. Valter Milohanić, član Gradskog vijeća, član
 3. Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, član
 4. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, članica
 5. Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, član
 6. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, članica,
 7. Sanja Kantaruti, direktorica Turističke zajednice središnje Istre, članica
 8. Ranka Šepić, savjetnica za vođenje projekata i manifestacija u Gradu Pazinu, članica
 9. Nevenka Šuran Martinčić, predstavnica Konzervatorskog odjela, članica
 10. Sabina Pandžić, predstavnica privatnog sektora (vlasnica Caffe bara „Duga“), članica
 11. Luka Labinjan, predstavnik privatnog sektora (vlasnik „Zip line-a Pazinska Jama“), član
 12. Nada Putinja, predstavnica civilnog sektora (predsjednica Društva Likovnih stvaratelja), članica
 13. Denis Visintin, predstavnik javnih ustanova (v.d. ravnatelj Muzeja Grada Pazina), član,
 14. Dora Rizvić, tajnica vijeća.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.