Seminar edukacije za kulturni turizam

Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije i Turistička zajednica Središnje Istre, u petak, 23. studenog s početkom u 9.30 sati, u Hotelu Lovac, Šime Kurelića 4, u Pazinu, organiziraju seminar iz ciklusa edukacije za kulturni turizam pod nazivom: „Razvoj regionalnog kulturno – turističkog „touring” proizvoda” – ISTRA INSPIRIT.

PREDAVAČ: Dr.sc. Eduard Kušen, dipl. ing. arh.
„Psihologija uvjeravanja u ponudi usluge Istra Inspirita” – marketinško uokviravanje i strategija prodaje proizvoda Istra Inspirit PREDAVAČ: Dr. Fran Mikuličić, MBA.

OKVIRNI PROGRAM
9:30 12:00 seminar + rasprava
12:00 12:30 buffet
12:30-45 spust ZipLine-om preko Pazinke jame
13:30 pješacenje poucno-pješackom stazom ‘Pazinska jama’ te
obilazak Etnografskog muzeja Istre i Muzeja Grada Pazina
BIOGRAFIJA PREDAVACA
Dr. sc. Eduard Kušen
Dr. sc. Eduard Kušen je 20-ak posljednjih godina svog radnog vijeka proveo u Institutu za
turizam u Zagrebu. Tu je sudjelovao u izradi brojnih studija i u niz znanstvenih projekata
vezanih uz razvoj turizma. Objavio je preko 100 znanstvenih i strucnih radova, od kojih mu je
najznacajnija znanstvena knjiga „Turisticka atrakcijska osnova” (2002).
Poglavito se profilirao za dugorocno planiranje turizma, što je za sobom povlacilo i poseban
njegov interes za turisticke resurse u hrvatskom turistickom gospodarstvu. Utvrdio je da su
turisticke atrakcije, potencijalne i realne, temeljni turisticki resurs turistickog gospodarstva,
zbog kojeg turisti uopce posjecuju neku turisticku destinaciju i da tim resursima turizam na
pridaje odgovarajucu pozornost. Za djelotvornije korištenje turistickih atrakcija i za
djelotvorniju zaštiti turistickih atrakcija od drugih sektora, Kušen je oblikovao poseban sustav
turistickih atrakcija (Kušen, 2010. Sustav turistickih atrakcija, Turizam, vol. 58., br. 4. str.
443-458). U sustavu su, kako turisticka atrakcija, posebno izdvojeni turisticke staze, putovi i
ceste, koji obuhvacaju i fenomen kulturnih putova te posebnost turistickih itinerara.
Tematski je bio osobito okrenut nekim vrstama turizma, primjerice, ruralnom turizmu,
vjerskom turizmu, zdravstvenom i wellnes turizmu, a strukturno prostornom aspektu razvoja
turizma, što podrazumijeva i okolišni pristup, mnogo više od pukog ponavljanja sintagme o
potrebi održivog razvoja turizma. Svoja iskustva te strucne i znanstvene poglede na poželjni
razvoj hrvatskog turizma, Kušen je kao profesor visoke škole, prenosio na 10 generacija
studenata, prvo u okviru zagrebacke škole za menadžment, a potom i Veleucilišta Vern.
Fran Mikulicic, MBA
OBRAZOVANJE
Sveucilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Doktorski kandidat i polaznik doktorskog studija
Vanderbilt University Nashville, SAD, Owen Graduate School of Management, Master of
Business Administration, svibanj 2006.
Dobitnik pune školarine od strane Owen GsoM, Koncentracije: Human and Organizational
Performance, Strategija, Magistrirao kao clan društva Beta Gamma Sigma kao priznanje za
akademski uspjeh
Sveucilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Dipl. Oecc, prosinac 1997., Vanjska trgovina
ISKUSTVO
2006- PROGRESSIO d.o.o. Zagreb, RH
Osnivac boutique konzulting tvrtke u podrucjima organizacijskog dizajna i ljudskog kapitala;
Savjetodavne usluge klijentima u sustavima mjerenja ucinkovitosti zaposlenika i njihove
kompenzacije, procjene managementa i organizacije; Održavanje raznih predavanja,
radionica i edukacija; Organiziranje coachinga i programa managerskog razvoja
2000-2004 KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. Zagreb, RH
Služba Izvoza, Tržište prekomorskih zemalja: Povecao kolicinu izvoza na australsko tržište u
2003. za 47% u usporedbi s 2002, i za 39% u usporedbi s prosjekom zadnjih tri godine;
Revitalizirao distribuciju u Argentinu i Novi Zealand; Inicijator novih korporativnih Internet
stranica i njihov urednik; Interni revizor za ISO 9001:2000 sustav kvalitete
1998 INA d.d. Zagreb, RH
Pripravnik, Odjel Aviogoriva: Koordinacija distribucije goriva glavnim hrvatskim zracnim
lukama; Sudjelovao u timu s vanjskim suradnicima na razvoju softwarea za integraciju
prodaje i stanja skladišta
1994-1998 MIA TRGOVINA Zagreb, Suosnivac
Predstavništvo i distribucija proizvoda i usluga nekoliko njemackih kompanija na podrucjima
RH i BiH; osnivanje servisa za tehnicku podršku proizvodima za medicinske i školske
laboratorije; 50% rast prihoda svake godine
OSTALO
Organizator i voditelj radionica za konkurentnost destinacije Baranja, Ministarstvo turizma RH
(2012); Osmislio i vodio ‘Akcelerator’ program unutar EU financiranog projekta I-KEY, 330
kontakt sati programa za razvoj managerskih i liderskih znanja i vještina, Pula (2011);
Organizator i voditelj radionica za ruralni turizam, Ministarstvo turizma RH (2010-2011);
Zaklada za partnerstvo i razvoj civilnog društva, Pula, pro bono Voditelj projekta (2010), i
suradnik (2011) Filantropskog fonda ‘Prijatelji Istre’; Vanjski evaluator za Agenciju za
mobilnost, Erasmus program (2010-2011); Cotrugli Business School, http://www.cotrugli.eu
Zagreb, (2008-), predavac i strucni suradnik; Udruga Istarski Management Centar (2009) ,
promocija i održavanje managerske edukacije u IŽ; Sudjelovanje na raznim konferencijama i
okruglim stolovima, te objavljivanje clanaka; Clan studentskih timova na Owen GSoM koji su
sudjelovali u razvoju ‘Summer business institute for college graduates’ i ‘Owen Leadership
Development Program’; http://www.podroom.net (2005), Suosnivac vinskog life-style portala i
agencije za organizaciju evenata; Neuro-lingvisticko programiranje – prakticarski i majstorski
stupanj (2001.-2003.)

regionalexpress.hr
Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.