Skladištenje opasnog otpada u bivšoj Pazinki?

Otpad u PazinkiGrad Pazin je još 17. rujna zatražio od inspekcije zaštite okoliša da obavi nadzor u krugu bivše tvornice Pazinka gdje je tih dana viđen kamion s bačvama. Postoji i fotodokumentacija koja je priložena uz zahtjev inspekciji. Međutim, od gradonačelnika Nevena Rimanića jedino smo dobili potvrdu da je neslužbena informacija kojom raspolažemo točna, dok nam o detaljima zahtjeva niti o dokumentaciji nije htio za sada ništa reći. Do fotografija smo ipak uspjeli doći iz drugih izvora.
Na fotografijama, snimljenim u rujnu, vidi se kamion na kojemu je naljepnica s oznakom opasnosti, a pod ceradom je vidljiv dio tereta koji se sastoji od tridesetak bačvi. Nije poznato jesu li bačve pune ili prazne, niti što je u njima te jesu li one istovarene ili su u krugu bivše Pazinke utovarene na kamion. U blizini kamiona viđeno je vozilo za koje nam je rečeno da je imalo natpis Ecooperativa iz Matulja.
Sve se odvijalo pred pogonom MB Pazinke – tvrtke koja je u postupku stečaja Pazinke kupila halu od tisuću četvornih metara bivšeg pogona Efektne pređe. No, pogon već duže ne radi, a Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima fiducijarno vlasništvo nad tom nekretninom zbog dugovanja MB Pazinke. U srpnju ove godine pisali smo da Ecooperativa planira ovdje »novi poslovni prostor za skladište otpada« jer imaju mnogo poslovnih partnera širom Istre i Pazin ima odličan geoprometni položaj. Tada nam je Dario Mančić iz Uprave tvrtke rekao da se radi o »isključivo privremenom skladištenju raznog otpada« koji se u zakonom propisanom roku prosljeđuje ovlaštenim proizvođačima otpada, uglavnom u zemlje Europske unije. Spominjan je elektronički otpad, otpadna ulja, boje i lakovi, razni zauljeni otpad, stari lijekovi i slično.
Nismo dobili odgovor na pitanja o kojim se količinama otpada radi, koliko će ljudi biti zaposleno i koja su planirana ulaganja. O tome imaju li dozvolu za rad u ovom vodozaštitnom području, saznali smo da su predali dokumentaciju nadležnom ministarstvu. U Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva saznali smo da je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje opasnim otpadom – skupljanje i privremeno skladištenje – podnesen u travnju i da se provjeravaju sve relevantne činjenice.
Krajem prošlog tjedna smo u Ministarstvo poslali nova pitanja o tome je li Ecooperativa dobila dozvolu za lokaciju u Pazinu, za koje količine i vrste otpada, koliko će trajati privremeno skladištenje i koje su planirane mjere zaštite okoliša? Zanimalo nas je i je li obavljen inspekcijski izvid i što je utvrđeno? Odgovore još nismo dobili, a nije ih dobio niti Grad. Podsjećam da je u srpnju u mišljenju Odjela za održivi razvoj Istarske županije rečeno da u prostornim planovima ta lokacija kod bivše Pazinke nije predviđena za sustav gospodarenja otpadom niti je to Pazin planirao svojim dokumentima te da se ta lokacija nalazi u blizini izvorišta vode za piće pod sanitarnom zaštitom.
Jučer ujutro smo posjetili mjesto gdje su snimljene fotografije. Zgrada je bila zatvorena, na vratima je bio lanac s lokotom i samo prastari natpis »OOUR Efektna pređa« iz vremena dok je Pazinka još radila. U blizini zgrade nije bilo ničega. Navodno je ta hala pregrađena i tako je dobiveno nekoliko zasebnih prostora. Krajem prošlog tjedna je viđen i kamion koji odvozi željezni otpad.
Prvi susjed hale, u kojoj bi Ecooperativa trebala skladištiti otpad, je tvrtka Brati Ritoša koja tu ima i skladište stočne hrane sa svim potrebnim veterinarskim dozvolama. To njihovo skladište od susjedne hale dijeli tek zid od stiropora. Veterinar im je rekao da tu ne može biti skladište stočne hrane i otpada.
– Tu se nešto dešava. A ča, to ne znam, rekao nam je Adrijano Ritoša, direktor tvrtke Brati Ritoša. On je još u svibnju ukazao gradskim vlastima da se tu namjerava useliti tvrtka koja skuplja i zbrinjava i opasni otpad. Nažalost, jučer nismo uspjeli dobiti Darija Mančića iz Ecooperative.

S. BENIĆ, Glas Istre, 23.10.2007.

10 komentara na “Skladištenje opasnog otpada u bivšoj Pazinki?”

 1. Anonimno napisao:

  već treći dan bez komentara???

 2. Anonimno napisao:

  dok ne dojde do pizdarije nema komentara:(

 3. Anonimno napisao:

  očito ljude na vlasti u Pazinu ni briga za takve stvari…

  1. broj1 napisao:

   zanimaju ih samo ne plave bušte u žepu nugo one velike žute zna se dobro ki je kriv za takvo stanje a i mi smo štupidi ča nas peštaju tako i onako je po meni mrtvi grad pa zač nebibo bili škovacera bez maniga

 4. Anonimno napisao:

  ima jedan opasniji problem, po zdravlje gradjana, trenutno u pazinu od navodnog odlagalista otpada u pazinki.

  krov bivse radionice autotransa je u potpunosti propao, a napravljen je od ternita/azbesta. sada fino taj azbest koji je dospio prilikom lomljenja ploca u zrak truje…

  odgovorni(valjda gradska vlast) ne cine nis po tom pitanju. cijenu cemo doznat za 15ak godina kad se budu poceli pojavljivat simptomi raka prouzrocenog azbestozom

  1. Anonimno napisao:

   da li grad moze nesto napraviti s obzirom da mi se cini kako je to u privatnom vlasnistvu

   1. Anonimno napisao:

    Odgovor ćeš naći na službenim stranicama Grada gdje je objavljen Komunalni red:
    Citiram:

    Članak 3.
    Naselja na području Grada moraju biti uređena.
    Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, zelenila, javnih i drugih površina i naprava postavljenih na njima, te sličnih objekata, naprava i površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i uređenost naselja, a osobito:
    – vanjskih dijelova zgrada,
    – izloga,
    – naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i plakata,
    – ograda,
    – pokretnih naprava i komunalnih objekata i uređaja u općoj uporabi,
    – kioska,
    – spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta,
    – ploča s imenom naselja, ulice i trga, te pločica s brojem zgrade,
    – javne rasvjete,
    – zelenila, dvorišta, vrtova i sličnih površina, te
    – kolodvora, parkirališta, tržnica, groblja i slično.

    1. Vanjski dijelovi zgrada

    Članak 4.
    Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugo) moraju se održavati, te biti uredni i čisti.
    Vanjski dijelovi zgrada moraju biti održavani tako da izgledom ne nagrđuju opći izgled ulice i naselja.
    Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način oštećivati, prljati ili nagrđivati.
    ……

    Članak 122.
    1. Komunalno redarstvo
    Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo.
    Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.
    Komunalni redari moraju imati posebnu odoru, posebne iskaznice i posebnu oznaku na odjeći.
    Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice, izgledu odore i posebne oznake na odjeći komunalnih redara donosi Gradsko poglavarstvo.

    Članak 123.
    Fizičke i pravne osobe obavještavaju Odjel ili komunalnog redara o povredama komunalnog reda i o potrebi djelovanja komunalnog redara za provođenje komunalnog reda.
    Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.
    U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada, komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima odnosno zaštitarskim tvrtkama.

    Članak 124.
    Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.
    Članak 125.
    2. Ovlasti komunalnog redara

    U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:
    1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
    2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama,
    3. zabraniti obavljanje radova,
    4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,
    5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
    6. naplatiti globu,
    7. izdati prekršajni nalog i izreći globu, te
    8. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
    Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.
    O obavljenom nadzoru komunalni redar uvijek sastavlja zapisnik.

    Članak 126.
    Ako objekt, predmet ili uređaj koji je postavljen na temelju odobrenja ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen u skladu s odobrenjem, komunalni će redar narediti vlasniku odnosno korisniku njihovo otklanjanje odnosno njihovo usklađivanje s odobrenjem. Komunalni redar će narediti uklanjanje objekta, predmeta ili uređaja ako vlasnik u ostavljenom roku ne otklone nedostatke odnosno ne uskladi ih s odobrenjem.
    Ako su objekti, predmeti ili uređaji iz stavka 1. ovoga članka postavljeni bez odobrenja, komunalni će redar narediti vlasniku da ih ukloni.
    Ako vlasnik objekta ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt ili predmet će biti uklonjen preko treće osobe na njegov trošak.

    Članak 127.
    Komunalni redar naložit će fizičkim i pravnim osobama koje postupe suprotno zabranama i nalozima propisanima ovom Odlukom da se učinjeno vrati u prvobitno stanje odnosno uskladi s odredbama ove Odluke.
    Komunalni redar naredit će fizičkoj ili pravnoj osobi da obavi radnje koje je propustila obaviti ako ih je prema odredbama ove Odluke bila dužna učiniti.

 5. Anonimno napisao:

  ovaj otpad je manji problem.. jucer u magnusu odsvirali prvi narodnjaci… cuo na vlastite uši… tek sad dolazi real otpad

  1. Anonimno napisao:

   kad će svirat Anti-otpad u Magnusu?

 6. centar napisao:

  Za što se sad koriste hale u Pazinki, jel netko zna?
  I za što se koristi ta bivša radionica od Autotransa?
  Tužno je gledati kako grad umire i kako se zatvaraju oči pred gorućim problemima, a sad bi još i otpad dovažali, a ionako ima već zabrinjavajuć broj žena u gradu koje imaju rak dojke, nažalost

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.