Smanjenje proračuna neće opteretiti građane

Pazin - zgrada općine7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Većina odluka na posljednjoj sjednici pazinskog Gradskog vijeća prihvaćena je prilično glatko i jednoglasno, a ranije uobičajena oštrija sučeljavanja vijećnika oko pojedinih pitanja izostala su budući da su usaglašavanja obavljena ranije, na sjednicama odbora i međustranačkog vijeća. Tako je i prihvaćen novi gradski statut, s izmjenama koje su proizašle iz zakonskih obveza zbog ukidanja poglavarstva, ali i s petnaestak manjih dotjerivanja proizašlih iz vijećničkih amandmana. Raspravu je uzrokovao jedino amandman koji je podnio predstavnik talijanske manjine Toni Erdfeld prijedlogom da se članku kojim se pripadnicima svih nacionalnih manjina u Pazinu jamče sva prava u skladu s Ustavom, zakonom i europskim standardima doda novi stavak koji izrijekom navodi i pripadnike talijanske nacionalne manjine.
U obrazloženju Erdfeld navodi da je termin “europski” ovdje nedovoljno precizna definicija standarda jer različite evropske zemlje različito reguliraju položaj i prava manjina te da je nespominjanje talijanske nacionalne manjine “kretanje unazad smanjivanjem stečenih prava” i “zanemarivanje prednosti pozitivne diskriminacije”. Ova su obrazloženja zasmetala Stanku Mališi (HDZ) koji ih je, ne protiveći se tekstualnom sadržaju amandmana, nazvao “čudnim tonovima” te dodao: “Mi svi znamo da se te stvari rješavaju reciprocitetom medu državama, a kolika prava imaju Hrvati u Trstu u odnosu na Talijane u Pazinu?”. Na kraju je pitao zašto taj amandman nije predočen u javnoj raspravi o statutu nego tek sad na sjednici vijeća. Predsjednik vijeća Renato Kalac objasnio je da su u verziji statuta upućenoj u javnu raspravu u tom članku Talijani bili izrijekom spomenuti, ali da je nova verzija s načelnim spominjanjem pripadnika svih manjina, a bez Talijana, proizašla iz javne rasprave i prihvaćena u konačnom prijedlogu statuta pa objektivno Erdfeld nije mogao ranije reagirati.

Od drugih zanimljivijih izmjena u gradskom statutu spomenimo odredbu da se pučka fešta “Rim” slavi prvu subotu u kolovozu, umjesto kao dosad 2. kolovoza, ograničenje gradonačelnikovih prava raspolaganja sredstvima većim od jedan posto proračunskih prihoda te obvezu trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad osnivač da jednom godišnje podnose izvješća gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Prihvaćen je i rebalans ovogodišnjeg gradskog proračuna, koji se sa 73,9 smanjuje na 64,8 milijuna kuna, a u skladu s promjenama proračunskih stavki prihvaćene su i izmjene pratećih programa javnih potreba.
U raspravi opet nije bilo većih disonanci jer su stavovi o pojedinim stavkama i iznosima ranije usklađeni, ali vrijedi zabilježiti nekoliko načelnih diskusija.
Mališa je pozvao na sveopću štednju te pripomenuo da po europskim standardima plaće zaposlenih i troškovi poslovanja gradske uprave ne bi smjeli prelaziti deset posto, a u pazinskom su proračunu ove stavke puno veće. Valter Milohanić (Nezavisna lista) apelirao je na odgovorno poslovanje gradske uprave s ciljem da izdaci ne premašuju prihode “da se ne bi i sljedeće godine, kao ove, morali plaćati stari dugovi”, a po njegovu mišljenju sve i manje prihoda trebalo dolaziti od prodaje gradske imovine.

Načelno je ovim diskutantima odgovorio gradonačelnik Renato Krulčić, kazavši da je u raspravi ispravno primijećeno da je proračun bio planiran deset milijuna kuna iznad mogućnosti, ali je Grad Pazin to priznao,dok država to ne priznaje te da Pazin neće poput države dodatno opterećivati građane. Država je uvela dodatne namete pa je i Pazin jednako tako mogao povećati prirez da popuni planirani proračun, komunalni doprinos i ostale gradske dadžbine, ali ova gradska uprava, to neće učiniti, bio je rezolutan Krulčić.

PITANJA PAZINSKIH VIJEĆNIKA S POSLJEDNJE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Zašto se Lakota, udolina koja se od mosta pred bivšom vojarnom spušta prema Pazinčici, gdje se posljednjih dana navozi dio materijala koji nastaje miniranjem na gradilištu Lidla, ne puni do razine ceste, što proizlazi iz skica idejnog rješenja, zanimalo je nezavisnog vije nika Valtera Milohanića. Gradonačelnik Renato Krulčić odgovara da je punjenje Lakote inancirano iz međunarodnih fondova, a u odobrenom projektu razina nasipavanja ograničena je iz statičkih razloga, odnosno slijeganja terena, no najavio je pismeni odgovor u kojem će se citirati i argumentacija iz projektne dokumentacije. Milohanić je pitao i tko je naručio idejni projekt uređenja Trga slobode te zašto će se točno utrošiti 200 tisuća proračunskih kuna rezerviranih za ovu namjenu, primijetivši uzgred da bi bilo bolje i jeftinije najprije naručiti skicu, o njoj provesti raspravu, a zatim naručivati projekte višeg reda, da se novac ne bi uludo trošio ukoliko iz rasprave proizađu promjene projekta. Krulčić odgovara (opet najavljuju i detaljniju pismenu informaciju) da je autorica idejnog rješenja, koje će uskoro biti prezentirano vijećnicima, arhitektica Aleksandra Krebel, no da će konačna inačica projekta uređenja Trga slobode s dijelom Parka velikana biti usvojena tek nakon provedenog javnog uvida i javne rasprave. Idejno rješenje lani je naručilo bivše poglavarstvo, a za projektnu je dokumentaciju od ukupno planiranog iznosa odredeno četrdesetak tisuća kuna. Treće Milohanićevo pitanje bilo je zapravo zahtjev da se hitno sanira potporni zid kod dječjeg igrališta na Dršćevki, na što je Krulčić izvijestio da je Odjel za komunalni sustav već zadužen za to, kao i za uređenje kraćeg pristupa do tog dijela grada za teže pokretne osobe.

Stanko Mališa (HDZ) pitao je kada će se rješavati komunalna infrastruktura za dijelove Starog Pazina koji još uvijek nemaju ni asfalt, ni javnu rasvjetu, ni nogostupe, ni kanalizaciju. Krulčić odgovara da je u tom dijelu grada nedavno asfaltirana Ulica Mate Balote, da je za naselje Foški i nedavno dovršena kanalizacija i javna rasvjeta, a uskoro kreće i asfaltiranje, te da uskoro predstoji spajanje na kanalizaciju Zagrebačke ulice i nove Učkine zgrade, dok je za stari dio Starog Pazina u tijeku izdavanje lokacijske dozvole i rješavanje vlasničkih odnosa za kanalizaciju i novu pristupnu cestu. Mališu je zanimalo i hoće li se popraviti zid uz vrt franjevačkog samostana, na što Krulčić informira da je projekt sanacije naručen, te da će, ukoliko na vrijeme stigne suglasnost konzervatora i ukoliko Županija odobri pomoć, taj etapni posao započeti sljedeće godine. Treće Mališino pitanje odnosilo se na isticanje zastava u Pazinu na državne blagdane: prema njegovu mišljenju, zastava ima premalo pa se zapitao imaju li gradani ovog grada pravo na ponos i svečani ton. Gradonačelnik Krulčić odgovara da isticanje zastava reguliraju i odgovaraju i zakon i gradska odluka, te da gradska uprava uredno ističe zastave na mjestima koje su njena obveza. SDP-ov vijećnik Bruno Rabar prosvjedovao je zbog “nikakvog” pismenog odgovora Ureda za upravljanje državnom imovinom na njegovo “precizno postavljeno pitanje” o povratu zemljišta kod autobusnog kolodvora. Riječ je o postupku koji traje već dvanaest godina oko parcele koju je Pazin još odavno prepustio Ministarstvu pravosuda za izgradnju Trgovačkog suda; Ministarstvo se na to zemljište uknjižilo, ali je Trgovački sud u Pazinu otvoren na drugom mjestu pa Grad traži povrat zemljišta da bi se na tim parcelama moglo dovršiti uredenje okoliša autobusnog kolodvora i obližnjeg vrtića. U odgovoru na Rabarovo pitanje iz Ureda napominju da od 2007. čekaju očitovanje Ministarstva i tek nakon što ga dobiju, “može nastaviti postupanje”. I na nekoliko drugih vijećničkih pitanja s prošlih sjednica stigli su pismeni odgovori.

Na pitanje Dragutina Bravara (HNS) o županijskim pomoćima proizvodačima mlijeka iz županijskog Odjela za poljoprivredu odgovoreno je da je Županija iz proračuna za 2009. isplatiti jednokratnu pomoć od 500 tisuća kuna udruzi Mlikarica za njene članove, te da je korisnicima kredita Fonda za razvoj poljoprivrede otpisana četvrtina neotplaćene glavnice, otpisane su im i zatezne kamate na zakašnjelu otplatu kredita, a kamata je smanjena s pet na četiri posto godišnje. Na pitanje Valtera Milohanića o prodaji zemljišta poduzeću “Vladimir Gortan” iz Pučkog otvorenog učilišta odgovaraju da se ta tvrtka jedina javila na javni natječaj, a to zemljište “Gortan” ima “u dugogodišnjem posjedu i korištenju”. Kupoprodajni ugovor, međutim, još nije potpisan jer je u tijeku izrada parcelacije za izgradnju trafostanice. Na također Milohanićevo pitanje o dosadašnjim aktivnostima u vezi s budućim Centrom za regionalni ruralni razvoj na Gortanovom brijegu, Agencija za ruralni razvoj Istre odgovara da je dosad (od proljeća 2007.) zrađen program zasnivanja centra, da je izrađen snimak postojećeg stanja objekata, da je na zahtjev AZRRI-ja u GUP-u Grada Pazina Gortanov brijeg prenamijenjen za znanstvenoistraživačku djelatnost, da je izrađen idejni projekt farme za čiju je izgradnju pokrenut postupak izmjene prostornoplanskih uvjeta, a Grad je AZRRI-ju dodijelio pravo građenja, zatim da su Grad Pazin i AZRRI potpisali pismo namjere o izgradnji centra i ugovor o zakupu nekretnina na Gortanovom brijegu, te da se upravo razrađuju detaljni projekti koji će biti kandidirani za financiranje iz europskih fondova.

D. Šišović, Glas Istre

3 komentara na “Smanjenje proračuna neće opteretiti građane”

 1. galjardo napisao:

  može li netko za nas smrtnike objaviti taj “smanjeni program javih potreba” pliz? Onako, s usporedbama.

  1. tomcub napisao:

   pa objavio je Grad u Službenim novinama 17/2009 (link)

  2. tomcub napisao:

   vidio sam da nema onoga što tražiš, usporedbi, ali evo ih u ovome dokumentu (link), na kraju su tablice sa razlikama

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.