Suzana Jašić: Održite javnu tribinu oko novog sustava prikupljanja otpada prije početka primjene novog cjenika

Poštovani gradonačelniče Krulčić,
poštovani gospodine Šipraka,

obraćam vam se u vezi organizacije javne tribine oko novog sustava prikupljanja otpada prije početka primjene novog Cjenika javne usluge prikupljanja mješovitog otpada koji stupa na snagu 1.7.2018. Prema različitim projekcijama sukladno Cjeniku, prikupljanje otpada povećat će se za najmanje 300-400%, a građani i građanke imaju brojna pitanja, nedoumice i strahove koji rastu s približavanjem 1. 7. 2018.

Na svojoj 8. sjednici, 31.1.2018., Gradsko je vijeće s 12 glasova „za“ donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina s 12 glasova za. Kroz raspravu o ovoj Odluci, zajedno s kolegom Velenderićem, ukazala sam na neke probleme koji će proizaći iz ove Odluke, posebice iz ugovornih kazni i novih cijena čiju projekciju do tada, a ni tada, Gradsko vijeće nije dobilo. Osobno sam ukazivala i na nužnost za edukacijom i što većim infomiranjem javnosti budući da je ovo jedna od odluka koja im mijenja životne navike. Predstavnici Grada i Usluge tvrdili su kako će biti poduzeto sve kako bi korisnici usluga bili informirano uvedeni u proces, odnosno kroz promjene koje predstoje kroz prijelazno razdoblje.

Na 12. sjednici Gradskog vijeće održanoj prije tjedan dana, postavila sam pitanje o nedostatku izobraznih aktivnosti u području novog sustava prikupljanja otpada i neinformiranosti građana. To sam učinila nakon provedene ankete 15-ak osoba koje žive u različitim dijelovima Pazina o saznanju oko eventualnih javnih tribina i tiskanih edukativnih materijala. Nije mi bila namjera omalovažiti rad koji se u ovom području potencijalno odvija, ali uvidom u web strane Grada i Usluge, u osobno iskustvo i iskustvo drugih osoba, zaključila sam da vaše potencijalne aktivnosti nisu (još) doprle do građana.

Nakon sjednice Gradskog vijeća, više mi je građana i građanki ukazalo i na to da im je sustav prikupljanja, naplate i formiranih cijena potpuno nejasan te su izrazili potrebu za komunikacijom s kompetentnim osobama iz Grada i Usluge d.o.o. Ista potreba vidljiva je i iz diskusija na iPazinu i društvenim mrežama.

Ponovo ukazujem na važnost javnih tribina o važnim gradskim temama, a javna usluga prikupljanja otpada to jest, budući da je i sam Zakon o održivom gospodarenju otpadom u članku 30. definira uslugom od općeg interesa.

Molim da Grad Pazin i/ili Usluga d.o.o. neodložno organiziraju javnu tribinu u za to prikladnom prostoru u vrijeme kad većina građana i građanki nije na svojim poslovima, a prije 1. 7. 2018., kako bi zainteresirana javnost mogla doći i postavljati pitanja te na njih dobiti relevantne odgovore.

Vjerujem da bi ova javna tribina bila na korist svih dionika u ovom procesu.

Unaprijed zahvaljujem,
Suzana Jašić, vijećnica

Pazin, 13. lipnja 2018.

48 komentara na “Suzana Jašić: Održite javnu tribinu oko novog sustava prikupljanja otpada prije početka primjene novog cjenika”

 1. . napisao:

  Bilo bi dobro znati ki jediga ruku za tako drasticno poskupljenje.

  1. Franjo G. napisao:

   I ja sam jedna od onih osoba koja je od Suzane tražila da inicira ovo pitanje. Pitanje je prevažno, a dugoročno i teško breme za naše građane,
   Naime prema već spominjanim izračunima i usporedbi starog ali, još uvijek važećeg cjenika i novog koji treba stupiti na snagu 01.07.2018. i objavljen je na web stranici Usluge Pazin cijena zbrinjavanja otpada za dvočlano domaćinstvo raste ravno 439 %, ako se uzme u izračun spremnik od 120 litara ( spremnik je namijenjen dvočlanom domaćinstvu) i 4 pražnjen istog spremnika u jednom mjesecu. Dakle stari cjenik kaže da je cijene odvoza smeće dvočlanom domaćinstvu 33,20 kn mjesečno, novi cjenik kaže da će ta cijena sada biti 145, 88 kn mjesečno ( 145,88:33,2=4,3939 ili 439%).
   Cjenik je donio nadzorni odbor (ili upravno vijeće Usluge Pazin; točno ne mogu trenutno provjerit jer web stranica Usluge zadnja dva dana ne radi) 18.03.2018. godine, a potpisao ga je Igor Merlić u ime tog tijela. Međutim ovaj je cjenik temeljen na Odlukama Gradskog vijeća grada Pazina za koje su glasali gotovo svi vijećnici ( njih 12 od 15), dakle i ona dva vijećnika koja predstavljaju umirovljeničku populaciju, a kako je Jašić i navela.
   O tome da će cijene zbrinjavanja otpada rast od 3-5 puta zna se već godinama, ali su gradska vlast i Usluga na sve moguće načine svjesno i namjerno izbjegavali ovu temu.
   Osobno sam to pitanje postavljao nekoliko puta na različitim gradskim tijelima ( Odborima, pa i gradskom vijeću, ali jednoznačnog odgovora nikada nije bilo).
   No kao što Suzi kaže ovdje se ne radi samo o enormno visokim cijenama prikupljanja i zbrinjavanja otpada nego i o cijelom nizu drugih problema tehnološke, organizacijske, kadrovske pa i ako hoćete i političke prirode, a vezani su za cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Istri, Centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun i dr.
   O sve tome postoje rasprave, zapisnici, video zapisi dokumenti, novinski članci ali lokalnoj vlasti interesi lokalne zajednice i nas građana ne ulaze u glavu.
   Matematika je vrlo jasna: ako smo putem selekcioniranja otpada na Pazinštini mogli prikupiti godišnje oko 4.000 tona otpada pogodnog za reciklažu ( plastike, pet ambalaže, papira, stakla i metala), a što čini cca 50% godišnje količine proizvedenog otpada na pazinštini i to prodati po prosječnoj cijeni od 500 kn po toni onda bi po toj osnovi mogli uprihodovati cca 2.000. 000,00 kn godišnje. Istovremeno Kaštijunu bi objektivno predati duplo manju količinu otpada pa bi i naša cijena zbrinjavanja otpada na Kaštijun bila duplo manja. Ako tome dodamo cca 30% biorazgradivog otpada od kojega smo mogli proizvoditi humus, kojega čak nismo ni morali prodavati građanima, već besplatno dijeliti onda ispada da bi otpada za oporabu ( čitaj otpada koji se mora trajno zbrinut) bilo svega 20% ili oko 1.600 tona pa izračunajte koliko bi na u tom slučaju trebala realno pasti stvarna cijena zbrinjavanja otpada.
   Zahvaljujući takvoj nerazumnoj politici danas smo udjelnčari u Kaštijunu jer sa 140.000,oo kn godišnje sudjelujemo u povratku kredita za izgradnju Kaštijuna i mehaničko biološke obrade otpada. Kaštijuna koji već 10 godine zapošljava ekipu ljudi na dobroj plaći, a koji ne rade ništa, Kaštijuna koji je primarno projekt grada Pule, a čiji smo svi taoci. Firme čije je direktor vrhunski stručnjak za sva područja društvenog djelovanja ( bio je direktor Vodovoda Pula, pa jedan od upravitelja u Hrvatskim vodama, pa je sada novopečeni direktor Kaštijuna). Pisani mediji kažu da mu je prvi potez nabavka novog službenog automobila Škode superb vrijednog 300.000,oo kn ( jer je postojeća službena Škoda superb stara već dvije godine).
   Ima toga još i previše i ne stane na 10 kartica teksta i to samo onih konkretnih stvari, dubioza i nepoznanica koje treba riješiti, i to samo u djelu priče koja se tiče zbrinjavanja otpada.
   Usklađenost Odluka, njihova zakonitost i Ustavnost,.razdoblje prilagodbe, kazne za građane i penali za državu, edukacija, propisi EU itd., itd.
   Javna tribina je minimum koji se mora omogućiti građanima. Ovoga puta se dragi sumještani moram vratiti u 1943. godinu i zamoliti Vas da pročitate Proglas NOO za Istru te sa punim razumijevanjem povučete paralelu. Ne pozivam na “revoluciju” ili prosvjede, ali mislim da ni mi danas, kao ni naši djedovi onda, ne bi trebali biti ničije poslušno roblje ili ovce za šišanje.
   Gdje su danas, kada nam se sprema nova i potpuno legalna pljačka, naše političke stranke, naše građanske inicijative, naš Sindikat umirovljenika, Udruga umirovljenika, pa ako hoćete i Udruga branitelja da dignu svoj glas protiv ovog bezumnog poteza.
   Da javna tematska tribina odmah, ako treba i građanski neposluh, referendum, ali i sva druga zakonom i demokratskim principima dopuštena sredstva protiv samovolje pojedinaca, sinekura i oligarhija.
   Kažimo svoje jasno ne, nerazumnom “skidanju kože” sa naše djece, naših unuka, naših građana i nas samih.
   Podržimo jasno i glasno zahtjev Suzane Jašić i njezinu opravdanu inicijativu.

   Gospodo i gospođje Vijećnici, gospodine Gradonačelniče, Pročelnici, članovi Uprava trgovačkih društava u vlasništvu grada Pazina, shvatite konačno i jednom zauvijek da Vas mi plaćamo i da imate služiti Vi nama, a ne mi Vama. Ako to niste u stanju tražite si, kao i sav normalan svijet, drugi posao. Otiđite i Vi u Irsku, Dansku, Njemačku, Kuvajt i tamo dokazujte svoje iznimne menadžerske sposobnosti.

   1. Gorana napisao:

    Poštovani Franjo G., po komentari na raznim člancima na iPazinu je očito da imate puno znanja, pa predlažem da se i Vi aktivno uključite u pazinsku politiku. Vjerujem da već imate podršku dijela iPazin publike. :)

   2. R K napisao:

    da, mislim da svakako da će Udruga branitelja svojim javnim djelovanjem doprinijeti ovoj tematici.

    1. Anonimno napisao:

     koji su pak branitelji faktor u ovoj priči????????????????

 2. pet posto napisao:

  Gradsko vijeće je 31. 1. 2018. glasalo za odluku u kojoj je formula za izračun cijena (iz vladine Uredbe), nisu formirali cijene niti znali za cijene (iako se već dulje vrijeme govori da će bit par puta skuplje od postojećih), a Nadzorni odbor Usluge je formirao cijene 26.3.2018., baren tako piše u cjeniku.

  1. Franjo G. napisao:

   Da li ti to pet posto pokušavaš braniti Gradske vijećnike? Ako da onda pročitaj nastavak obrazloženje, ako pak ne onda ti se ispričavam. Ako braniš Gradsko vijeće jer si njegov član onda ja griješim jer sam te ozbiljno shvatio.
   Molim te dobro se informiraj o Zakonu o gospodarenju otpadom, Vladinoj uredbi, Strategiji gospodarenja otpadom garda Pazina, načinu potpisivanja Sporazuma glede povratka djela kredita za Kaštijun od strane istarskih gradova i općina, izglasavanja Odluke o sudjelovanju u povratku dijela kredita za Kaštijun i kriterijima po kojima je to učinjeno, Upravljanju CGO Kaštijun, načinu nabavki spremnika i kriteriju za određivanje veličine, njihovoj funkcionalnosti i sl.
   Odluka Gradskog vijeća treba biti temeljena na Uredbi vlade, ali to ne znači da je Odluka našeg vijeća dobro i kvalitetno obradilia relevantna pitanja. Odluka je prepustila Uslugi formiranje cijene prema utvrđenoj formuli, ali to ne znači da te cijene trebaju tako visoke. Primjerice Odlukom je propisano da će korisnik usluge ( dakle mi građani) birati veličinu spremnika, pa hajde pokušajte od Usluge zatražit spremnik od 80 litara, umjesto onoga od 240 litara, što je sa edukacijom građana, obavijesti o tome kada se prazne spremnici, ugovorima između korisnika i davatelja Usluga. Gdje to molim te piše što kod reciklažnog otpada ide u plavi, što u žuti, što u zeleni, a što u smeđi kontejner ( kamo npr. spada tetrapak od jogurta). Gdje to piše da fiksna cijena ili cijena minimalne javne usluge treba biti 53 % veće od 4 prosječne mjesečna pražnjenja spremnika. Tkio god samo letimično pročita Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pazina ( S.N. Grada Pazina broj 1/2018.) naletit će prvo na činjenicu da ova Odluka Gradskog vijeća koliko god bila na tragu Vladine uredbe snažno pogoduje Uslugi Pazin kao davatelju javne usluge koji će za taj posao biti plaćen, a na štetu korisnika ove javne usluge, dakle nas građana koji ćemo to plaćati ( raspored spremnika i mjesto preuzimanja otpada, veličina spremnika, kazne i dr.). Kada netko u tvoj ili pa zajednički spremnik ubaci limenku slijedi ti kazna, ali kada radnik usluge neovlašteno uđje u moje dvorište i isprazni gotovo prazan spremnik te mi za to naplati uslugu pražnjenja onda je “nikom ništa”.
   Tu Odluku kao i sve ono što je tome prethodilo donijeli su gradski vijećnici i vjećnice sto svaki na svoj način imaju dio odgovornosti za novonastalu situaciju.
   Grad Pazin je svojevrstan udjelničar Kaštijuna ( čitaj suvlasnik u određenom postotku. Što će biti kada i ako Kaštijun proradi ( nakon ovog dugogodišnjeg probnog rada) i bude poslovao sa gubitkom? Gubitke će solidarno pokrivati suvlasnici, dakle mi građani. Tko je donio takvu Odluku? ja nisam ali većina u Gradskom vijeću Pazina je.

 3. ljut napisao:

  sta je potrebno za referendum? za pocetak i neke plakate po pazinu za pozuv na neposluh?

  1. Nervož napisao:

   Neposluh, itekako!! Druge ni!! Moj glas ova ekipa ne bude dobila a ako dovoljno nas to izjavi, ja ti kažem da će hi to ubost. Ovo ne dolazi u obzir bez da se digne neka frka!!!

  2. Franjo G. napisao:

   Lokalni referendum može raspisati Gradonačelnik, 1/3 članova Gradskog vijeća, dakle u Pazinu njih 5 (3 SDP + 3 HDZ + Milohanić), ili 20 % nas birača u Gradu Pazinu ( oko 1600 potpisa).
   Odluka donijeta na referendumu je Obavezujuća za sve, a referendumsko pitanje na lookalnoj razini treba dobro osmisliti, ali to i nije neki problem.

   1. ljut napisao:

    ajmo?

  3. Anonimno napisao:

   kakav sad referendum? jebali vas referndumi

 4. . napisao:

  Čestitke predstavnicima penzionera. Njima treba poskupjeti 500% kao i njihovim članovima. Iskreno hvala Franji G. na kvalitetnom izvještavanju. Svakako treba tribina. Gdje ste građani? Da ne bude da psi laju a karavana prolazi. Podrška i Franji G. i Suzi Jašić..

  1. Anonimno napisao:

   Predstavnici penzionera su kupljeni vijećnici koji moraju plesati kako svira IDS. Ili ćeš mučat, glasat kako reču i dobit ča ti rabi, ili ćeš njurgat i bez bez ičega. Isto kao na nacionalnoj razini.

   Sramotno, to su ljudi bez muda, stava i nevjerodostojni.

 5. DoloresIbarruri napisao:

  Građanski neposluh, prosvjedi, blokada kamiona Usluge, .. nastavite niz sami..sve su to izgleda akcije koje će bit potribno poduzet! Usluga ni tu radi sebe i radi trenutne klike na vlasti nego je, kao ča je i samo ime govori, radi usluge građanima. Ta firma ni tu da bi zarađivala i ulagala, donirala ili poklanjala višak šoldi koje je prikupila od građana i, po meni, nikakvega viška šoldi ne more i ne smi bit. Ako postoji višak šoldi – smanjuj cijenu usluge koju pružaš! A ovo ča se sada sprema mi sliči na lov u mutnom: ajmo podignut cijene dok je vrime, sada imamo relativno dobar izgovor! I to ne podignut cijene 20-30%, nego 300-400%!!! Ejla, ljudi!!! Pa seljačka buna je podignuta za višestruko manje postotke. Nemojmo to dopustit, ki god da je to izglasa. NON PASARAN!!!!! ZBUDITE SE, LJUDI!!!

 6. suzi jašić napisao:

  Mislim da je komunikacija, razgovor (tribina) najbolji mogući način i prvi korak za rješavanje problema.
  Za početak pošaljite mail sa sličnim zahtjevom da ne ispadne da je to jedna od mojih participativnih mušica, već potreba ljudi na terenu. Džabe prenošenje poruka na Vijeću, ako iza toga nema jasne podrške.
  Preskakanje koraka nije dobro, vodi ka sve većem konfliktu koji je možda mogao biti riješen u prethodnom koraku. Nikad ne znaš, vrijedi probati.

 7. . napisao:

  Mail, gdje?

 8. suzi jašić napisao:

  Svi mailovi se nalaze na web stranicama Grada i Usluge.
  Jučer sam dobila odgovor na pitanje koje sam prošloga tjedna postavila na Gradskom vijeću pa kopiram odgovor:

  Broj: 348-2/18
  Pazin, 15. lipnja 2018.
  Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje

  Poštovana vijećnice Jašić,
  zahvaljujemo na Vašem upitu. U odnosu na izobrazno-informativne aktivnosti implementacije novog sustava gospodarenja otpadom, od donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina i Općina na području davatelja usluge, trgovačko društvo Usluga d.o.o. u koordinaciji sa Gradom Pazinom uložio je svoje napore u sljedeće aktivnosti:
  1. Obavijesti stanarima oko postavljanja polupodzemnih spremnika (u prilogu)
  2. Obavijesti kućanstvima o podjeli čipiranih spremnika u koordinaciji sa načelnicima Općina i predsjednicima mjesnih odbora na području davatelja usluge (u prilogu primjer)
  3. Obavijesti o uklanjanju spremnika sa javnih površina (u prilogu)
  4. Izrada i podjela informativnog letka o polupodzemnim spremnicima – tiskano 2000 komada (u prilogu)
  5. Izrada i podjela informativnog letka o čipiranim spremnicima – tiskano 4000 komada (u prilogu)
  6. U sklopu javih tribina projekta Pazi(n) Proračun! koji se provodi u Pazinu i okolnim općinama s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna aktivnije uključe građani i javnost Pazina, u 12 mjesnih odbora prezentirao se novi sustav gospodarenja otpadom
  7. Emitiranje promotivnih spotova na TV Istri (pokrenuto)
  • emitiranje u vremenu 18:00 – 22:30 (prime time)
  • 56 dana, dva puta dnevno
  8. Objava banner-a na http://www.tvistra.hr ukupno 56 dana, do 20.5.2018.
  9. Postavljanje 3 jumbo plakata na ulazima u grad Pazin, do 10.5.2018.
  10. Izrada Youtube kanala Usluga (https://www.youtube.com/watch?v=ozXk2zxP_nI)
  11. Organizacija sedam javnih tribina na temu implementacije novog sustava gospodarenja otpadom (u prilogu pozivni plakati). Prvi ciklus javnih edukacijskih tribina započeo je 25. travnja u Cerovlju te završio 17. svibnja 2018. u Karojbi. Uz Cerovlje i Karojbu, tribine su se održale u općini Lupoglav, Sveti Petar u Šumi, Gračišće, Motovun i Tinjan
  12. Emisija Istra (Žitelj) ukupno trajanje emisije od 50 minuta, emitiranje premjerno (http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/201/gostovanje-u-emisiji-istrazitelj/)
  13. Postavljanje 2 jumbo plakata u Tinjanu (postavljanje jumbo plakata u trošku su JLS)
  14. Izrada brošure „Upute za odvojeno sakupljanje otpada“ (u prilogu)
  15. Dnevni dolasci više desetaka korisnika u prostorije Usluge d.o.o. te pružanje informacija
  16. Podjela spremnika na terenu i edukacija na kućnom pragu
  17. Uspostava info telefona (+385 916242793)
  18. Dnevno ažuriranje mrežne stranice (novosti, pitanja i odgovori, cjenik, raspored odvoza otpada, ekološki rječnik, mapa zelenih otoka, itd..)
  Sve navedene aktivnosti nalaze se među obveznim i preporučenim izobrazno-informativnim aktivnostima Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike kako bi se postigli ciljevi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.
  Uvodnom kampanjom izobrazno-edukativnih aktivnosti sa sloganom Paziš li na okoliš? Pazin! Odvajam otpad! želio postići efekt pravovremene, efikasne, kontrolirane i točne komunikacije između grada i građana te pružatelja usluge i korisnika novog sustava gospodarenja otpadom.
  Kampanja izobrazno-edukativnih aktivnosti u konstantnoj je prilagodbi potrebama građana te pokušava što konkretnije odgovarati na pitanja i nejasnoće korisnika.
  Uz to želimo naglasiti da aktivnosti ove kampanje predstavljaju iskorak Usluge d.o.o. i Grada Pazina u odnosu na trenutačne izobrazno-informativne aktivnosti sličnih trgovačkih društava na području istarskog poluotoka i Republike Hrvatske.
  Zaključno, s obzirom na dva odobrena europska projekta Kohezijskog fonda: projekt izobrazno-informativnih aktivnosti ProEduEko u suradnji s gradom Buzetom te projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, edukacija građana nastavljat će se tijekom cijele 2018. i 2019. godine.
  Aktivnosti u najavi:

  • Postavljanje INFO PUNKTA u centru grada (Trg slobode) sa primjerom polupodzemnog spremnika, primjerom otpadomjera i karticom (18.- 21.6. te 28.-30.6. od 9.00 do 12.00 sati)
  • Održavanje zaključne tribine prvog ciklusa javnih tribina u pazinskom Spomen domu
  • Podjela brošure „Upute za odvojeno sakupljanje otpada“
  • Izrada i emitiranje edukativnog informativnog videa (kako koristiti otpadomjer, korisničku karticu, itd.)
  • Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela novih letaka za sve građane, poslovnu javnost, talijansku manjinu i strane turiste o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, povećanju kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta
  • Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela vodiča/brošura
  • Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i postava plakata A2
  • Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i postava jumbo plakata u ljetnim i zimskim mjesecima za sve građane i turiste
  • Izrada scenarija, zakup medijskog prostora, angažiranje voditelja s adekvatnim znanjem o temi, pozivanje stručnih sugovornika za specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom
  • Priprema i razrada tema za javnih tribina, priprema materijala, priprema prezentacije, angažiranje stručnjaka za temu održivog gospodarenja otpadom, organizacija tribine
  • Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave
  • Dizajn i grafičko rješenje slikovnice za djecu, priprema za tisak, tisak i pakiranje, dostava
  • Izrada scenarija za radijske spotove, produkcija spotova, zakup medijskog prostora za emitiranje radijskih spotova i najave javnih edukacijskih tribina
  • Dizajn elektronskog oglasa, osmišljavanje poruka, objava oglasa na stranicama javne uprave i komunalnih poduzeća na području djelovanja projekta

  Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.
  U nadi da se što brojniji vidimo na INFO PUNKTU u ponedjeljak 18. lipnja srdačno Vas pozdravljamo.

  S poštovanjem,
  Usluga d.o.o.

 9. . napisao:

  Info punkt je gdje?

  1. Anonimno napisao:

   Lakota, na dnu nove škulje

 10. . napisao:

  Tu je puno zujanja a malo meda. Sve mi kapimo samo ne zelimo toliko placati. Gradjani najvise kape kad se pise u prozi. Jednostavno i svima razumljivo. NE ZELIMO PLACATI TAKO SKUPI ODVOZ SMECA

  1. Anonimno napisao:

   vajk postoji opcija
   otpri firmu, zaposli radnike, kupi kamion, postavi kontejnere, dogovori cijenu z Kaštijunon i pokupljaj i pelji otpad tamo

   1. Anonimno napisao:

    Ca je ti ne otpreš umjesto ča delaš u njoj. Isto dobra opcija. Otpri firmu ali sa svojim šoldima.

    1. Anonimno napisao:

     Ja iman svoju firmu i placat cu i u njoj odvoz i doma. A kad je otpad tako unosan biznis ja ne znan ca svi vi cekate

     1. Anonimno napisao:

      Dakle tebi je normalno da nešto poskupi 300 do 400%. A firmu moremo svi otvorit ako će je drugi financirati. Si se zapita možda da ima ljudi koji će morati uskratiti kupnju hrane ili grijanje da bi mogli plaćati tako skup odvoz smeća?

     2. Anonimno napisao:

      Baljezgat moremo do sutra. Treba vidit otkad je cijena ista.
      Treba vidit ca je poskupilo ili pojeftinilo od tad i ca se je mijenjalo. Cijena kamiona, cijena nafte, cijena rada, cijena zbrinjavanja. Neka mi neki to pokaze i tako mi opravda poskupljenje.

  2. Anonimno napisao:

   to je poanta

   ona nas dave s nekakvim propisima i tehnikalijama koje nikega ne zanimaju

   glavni problem je drastično poskupljenje, i neka ne pokušavaju to zamaglit nekakvim šupljim pričama

 11. koba napisao:

  …”Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave”.
  Evo time je sve rečeno,predstava izrežirana od strane rodjačko mafijaške organizacije,a svi ostali smo samo ovce koje bleje,nismo ni ovce,nego janjci,janci istrijanci
  https://www.youtube.com/watch?v=0lbyPxklYHo

 12. Anonimno napisao:

  Neka mi isto tako neki pokaze cijenu prodaje od razdvojenog otpada. I da li su place i penzije isle gore pa za bar 10, 20%?

  1. suzi jašić napisao:

   Hahaha…
   Sad sam zavirila u tablicu s režijama da vidim kako su se uopće kretale cijene odvožnje smeća i …vrlo zanimljivo kad se podaci pogledaju kroz više godine. Račune smo, dakle, plaćali tromjesečno, mi u trećem mjesecu tog tromjesečnog računa, čisto da se snađete u mjesecima koje spominjem.

   Dakle, u 3. mjesecu 2012. račun iznosi: 157, 68 kn.
   Od 6. mjeseca 2012. do 12. mjeseca 2016. računi iznose: 159, 15 kn,
   Odjednom, u 3. i 6. mjesecu 2017. računi iznose: 145,89 kn,
   da bi u 9. mjesecu 2017. skočili na 174, 18 kn, kakvi su i danas.

   Zanimljivo je da smo doživjeli pojeftinjenje za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2017. Pogodite zašto :)
   Ovo je prerikavela. I onda poskupe na više nego ča je bilo prije smanjenja :))))

 13. jaja napisao:

  kad mi povise placu za 300-400% onda cu pristat na povecanje cijena.

 14. to napisao:

  za koga je info punkt od 9-12h? za umirovljenike? bravo bravo, jos jedan plus u neorganiziranosti i bacanju love.

  1. Anonimno napisao:

   to je mazanje očiju, tek toliko da moru reć “imali smo info-punkt”, ni bitno ča je bilo beskorisno

   1. Anonimno napisao:

    Ako nemaju info punkt, zašto nemaju info punkt, ako imaju info punkt, onda je to mazanje očiju i beskorisno. Stvarno, ali stvarno s toliko negativne energije s toliko kritike, čangrizavosti, najbolje je da pomalo izumremo i da se tu, u ovo prekrasno podneblje, dosele neki ljudi s malo više pozitive u glavi i u srcu.

    1. Anonimno napisao:

     Ma kega ti piturivaš. Izumri kad ne znaš koristit mozak. Ča još vaj peraš da su judi štupidi?

     1. Anonimno napisao:

      Ne izumru oni koji ne znaju koristit mozak nego oni koji ne znaju koristit nešto drugo.

    2. Anonimno napisao:

     ne lupetaj

     beskorisno je imat info punk 9-12

     ako ga već stavljaju, neka bude od 8 do 20, pa bi ima smisla

     1. Anonimno napisao:

      Jušto tako, ali svi ki moru neka greju i neka pitaju. Treba znat kako će to bit.

     2. ham napisao:

      za ljude koji nisu bili i ne mogu ići na štand.
      žena na štandu od usluge kaže da se neće primjenjivati članak 2. cjenika i da će ljudi moć zamijeniti kante jednom godišnje, počevši od odmah.
      što se tiče polupodzemnih spremnika – bit će fiksna naknada u litrama mjesečno (samac na razini 50ak kn) + varijabilno 3kn po 25L otpada iz otpadomjera. laže ona, lažem ja. vrlo jasno sam dobio te odgovore, pa ćemo vidjeti jesu li nas svjesno lagali.

     3. Anonimno napisao:

      Ne lupetaj nego napiši zahtjev u Uslugu da ti stave info štand od 8 do 20.

     4. Anonimno napisao:

      Tako je. Zapravo je trebala biti tribina a ne info punkt od 3 sata s kantama za odvajanje kao da smo maloumni.

 15. . napisao:

  ham, a jesi li možda primijetio kako je tih 25 litara zapremnine zapravo jako malo. Da je njima stalo do ekologije i do ljudi, bili bi nabavili kontejnere s većim otvorom za vreće za smeće. Svaka kesica koju ubaciš u spremnik za smeće je 3 kn pa si misli. Takvu vrećicu napuniš i tri puta na dan. Dakle, stiče se dojam da ti Usluga zaista čini medvedžu uslugu i da ti nastoji izbit iz džepa što više novčića.

 16. pitanje napisao:

  jesu li dali informacije na info punktu sto kada ne potpisemo ugovor? radim, nemogu se teleportirat kod njih u njihovo, wow, trosatno radno vrijeme.

  1. Franjo G. napisao:

   Nisam pitao, ali prema Odluci koje je usvojilo Gradsko vijeće i ono što piše na webu Usluge ti davanjem Izjave Uslugi Pazin kao davatelju usluge zapravo potpisuješ i Ugovor (vidi u nastavku dio Izjave sa weba):

   “UPUTE I OBAVIJESTI:

   Ugovor o korištenju javne usluge sklapa se na način da korisnik u stupcu očitovanje korisnika javne usluge ispuni istinite i točne podatke u odnosu na podatke u stupcu prijedlog davatelja javne usluge te dva primjerka potpisane Izjave dostavi davatelju usluge.

   Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:
   a) kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
   b) prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

   Korisnik usluge dužan je u pisanom obliku obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena. Promjena podataka izvršava se ispunjavanjem i ovjeravanjem Izjave.

   Uvjeti raskida ugovora:
   Korisnik može otkazati korištenje javne usluge (ugovora) u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju se utvrdi da se ne koristi duže od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva ili kad je korisnik dostavio dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju ili pitku vodu.
   Ugovor o korištenju javne usluge može se raskinuti na zahtjev korisnika ako je prestao biti vlasnik/korisnik nekretnine uz prethodno dostavljanje dokaza. Raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest ili zahtjev.

   Bitne sastojke Ugovora čine Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, Cjenik i ova Izjava. Opći uvjeti Ugovora su sastavni dio Odluke.
   Odluka i Cjenik dostupni su na mrežnim stranicama davatelja javne usluge http://www.usluga-pazin.hr, a korisnik može iste preuzeti u sjedištu davatelja na adresi Šime Kurelića 22, Pazin ”
   De facto ako ne dostaviš Izjavu dakle ne Sklopiš Ugovor isti se prema Gradskoj Odluci vidi članak 52. podrazumijeva, odnosno Usluga te evidentira kao korisnika i o tome obaviještava tebe i Grad.

   Izuzet si samo ako dokažeš da trajno ( znači nikada) ne koristiš nekretninu.

 17. Anonimno napisao:

  U Francuskoj je samo jedan čovik dopelja i skipa 20 tona gnoja pred parlament, valjda moremo i mi 200 vrića smeća skipat pred vrata Usluge. Ako moremo zaustavit promet jer su cijene goriva šle u tri materine, onda se moremo valjda bunit i za ono ča nam se dešava ispod nosa, a to je pljačka i pranje šoldi. Nismo štupidi, znamo da će nas vajk pljačkat i must, ali kad pretjeraju onda im treba dat do znanja. I kravi bi tele krepalo da je non stop muzeš, jer nebi imalo ča jest.
  Nabijem njihovo vijeće, odluku i ostale formalnosti na k****. I groblja kako regulivate sran vas budi, će i vama mrkva rast iz trbuha smradovi!

  1. pobunjenik napisao:

   za sam pocetak, da ne trebam placat odvoz, vozit cu im ja smece ispred, bas tako kako kazes.

 18. suzi jašić napisao:

  Apdejt: s obzirom da nisam dobila odgovor od Grada i Usluge, upravo sam im ponovo poslala mail. Mislim da je javna tribina jako važna i želim vjerovati da će se sljedeći tjedan održati.

  1. suzi jašić napisao:

   Jučer odgovor:
   “Poštovana,
   kao što smo u prethodnom odgovoru najavili, u planu je javna tribina u pazinskom Spomen domu. Tribina će se održati tijekom sljedećeg radnog tjedna.
   Zainteresirana javnost bit će pravovremeno obaviještena putem dostupnih medija, kao i do sada.
   Srdačno,
   Mateja Sinčić, mag. pol.
   Odnosi s javnošću”

   Znači tribina sljedeći tjedan. Predložila bih iPazinu da omogući javnosti prostor za postavljanje pitanja Usluzi, ono tipa, zanima me točan prikaz izračuna cijene, koji su njeni elementi, što se sve pokriva; koliko koštaju kontejneri itd.
   Bilo bi dobro vidjeti što sve ljude zanima, a Usluga bi se mogla bolje pripremiti za tribinu u smislu jasnih odgovora.

Komentiranje je onemogućeno.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.