U Gradu Pazinu održana redovna mjesečna tiskovna konferencija o aktualnim gradskim pitanjima

2U cilju što kvalitetnije informiranja građana Pazina o aktualnim gradskim pitanjima, gradonačelnik Renato Krulčić održao je danas redovnu, mjesečnu tiskovnu konferenciju.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo s odlukom o povlačenju iz procedure prijedloga za promjenom sjedišta Istarske županije. „U potpunosti podržavamo odluku o povljačenju ovog prijedloga iz procedure. Na prvom na je mjestu puna samostalnost Istre a to možemo ostvariti samo jačom i boljom decentralicazijom. Kada govorimo o decentralizaciji, važno je istaknuti tri glavna obilježja uspješne decentralizacije. Potrebno je prvenstveno definirati područje, definirati usluge koje će upravne jedinice pružati građanima te regije i ključno pitanje na koje treba dati odgovor je „S kojim sredstvima?“. Bez jedne dobro promišljene decentralizacije nema niti jake regije. “ istaknuo je Krulčić.

Projekt „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama na području Grada Pazina“ započeo je 2008. godine. U projektu je zaposleno 12 osoba a provodi ga Gradsko društvo Crvenog križa iz Pazina. U proteklih pet godina, u prostor u Spomen Domu, koji se koristi u prijektu, uloženo je preko 600 tisuća kuna, a sredstva su u jednakim dijelovima sufinancirana od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Istarske županije i Grada Pazina. U 2013. godini u investirana su sredstva u uređenej sanitarija i nabavku elektromotornog pomagala da osobe s invaliditetom. Danas je ovim programom obuhvaćen 161 korisnik. Ministarstvo je donijelo odluku kojom će se taj program, po ovom sistemu funkcionirati do 30. Travnja ove godine a zatim prelazi pod proceduru Zakona o socijalnoj skrbi. Grad Pazin poduzet će sve što je u njegovim mogućnostima, da se taj program i standard pod kojim se on odvijao zadrži na navedenom nivou. Uz snažnu podršku Istarske županije, vjerujemo da će se kvaliteta ovog programa održati na dosadašnjem nivou unatoč novim odlukama donesenim od Ministarstva.

Gradonačelnik je izvijestio da je na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2014. godinu i Javnog poziva za dodjelu sredstava temeljem mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2014. godinu, dana 20.02.2014. godine objavljen Javni Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u gradu Pazinu u 2014. godini.

Programom su obuhvaćena slijedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:
A. nepovratne potpore i subvencije za razvoj poduzetništva,

B. subvencioniranje kamata poduzetničkih kredita odobrenih prethodnih godina,

potpore za poljoprivredu iz Odluke o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/13.).
Grad Pazin će u cilju poticanja poduzetništva, temeljem planiranih sredstava u proračunu Grada Pazina za 2014. godinu u visini od 250.000,00 kuna, davati potpore kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete

5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa

7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada namijenjenih za prerađivačku ili poljoprivrednu djelatnost

Osim bespovratnih potpora, poduzetnicima će i dalje biti dostupni krediti poslovnih banaka, a Grad subvencionirana 2% kamate.

Gradonačelnik je izvijestio o temama sa radnog sastanka održanog u Pazinu, 12. veljače 2014. godine između predstavnika Grada Pazin i Istarske županije. Istarska županija podržala je projekt Istra Inspirit Fantasy park kao strateški investicijski projekt od regionalnog i državnog značaja, a sve u službi razvoja i unapređenja turizma i gospodarstva. Dogovoreno je da će Županija dati financijsku podršku odnosno sufinancirati izradu projektne i druge dokumentacije, te omogućiti stručnu pomoć gradskim tijelima u provedbi projekta.

Postojeće gospodarske zone (pet) na području Grada Pazina potrebno je i dalje komunalno opremati i promovirati uz pomoć Županije. Dvije najveće gospodarske zone – Poslovna zona Ciburi I i Radna zona Podberam uvrštene su u Dugoročni program razvoja poduzetničkih zona u Istarskoj županiji, koja će i dalje podupirati razvoj, prije svega već aktivnih gospodarskih zona, kao preduvjeta za širenje poduzetničkih aktivnosti koje su temelj za realizaciju ostalih projekata društvene nadgradnje.

Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe je za Pazin i Pazinštinu prioritet ali iziskuje značajna financijska sredstva za izgradnju i za održavanje. Istarska županija, Država pa ni EU fondovi neće su/financirati izgradnju doma niti će se Pazin uvrstiti u mrežu domova ali se putem Županije i Države možemo uključiti u JPP.

Spomen dom sjedinjenja i slobode spomenik je najznačajnijem datumu u istarskoj povijesti i samim time traži zajednički dodatni angažman Grada Pazina i Istarske županije u obnovi i održavanju njegove infrastrukture ali i definiranju djelatnosti koje će se odvijati u Spomen domu. Istarska županija nastavlja s radom Županijske skupštine u prostorima Spomen doma i u 2014. godini će preurediti malu koncertnu dvoranu (300.000,00 kuna).

Jedna od tema bila je i školstvo te je izvješteno da je u tijeku na razini nadležnog Ministarstva analiza mreže osnovnih i srednjih škola i potrebno je sačekati odluke Ministarstva te zajednički dogovarati potencijalne mogućnosti izdvajanja OŠ Karojba-Motovun i OŠ Tinjan-Sveti Petar u Šumi u zasebne matične škole s ciljem rasterećenja OŠ Vladimira Nazora u Pazinu kao najveće škole u Istarskoj županiji. U postupku je izdvajanje Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta.

Istarska županija snažno podržava inicijativu Grada Pazina za izgradnju skloništa za životinje na lokaciji vojnog kompleksa „Loka“ i „Madona“ (državno zemljište) što je zakonska obaveza svih JLS. Župan nudi punu suradnju i konkretnu financijsku pomoć. Smatra da bi u Istri trebala biti dva skloništa za životinje – u Pazinu i Puli.

Aktualna je bila i tema gospodarenja otpadom – zbrinjavanje mulja. To je kompleksna problematika važna za Pazin i Istru i rješenje treba iznaći na nivou Županije. Grad Pazin je prvi ponudio rješenje za zbrinjavanje mulja iz pročistača što je prezentirano komunalnim poduzećima u Županiji i nadležnom županijskom odjelu, s prijedlogom da Pazin bude sjedište nove tvrtke.

Nastavljaju se radovi na sanaciji oštećenja asfaltnog kolnika nerazvrstanih cesta na Pazinštini. Sada su na redu bile ceste nadomak naselja Grdoselo, Čerišnjevica i Mišoni. Radove je izvodila tvrtka „Usluga“ d.o.o. Pazin temeljem Ugovora o povjer.avanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u su/vlasništvu na području Grada Pazina u 2014. godini, sklopljenim između Grada Pazina (Naručitelj) i tvrtke „Usluga“ d.o.o. Pazin (Izvoditelj) te po nalogu nadležne službe Grada Pazina na sveukupnu predračunsku vrijednost 143.753,60 kn (sa PDV-om), izvođenje radova vršeno u vremenu od 19. 02. do 27. 02. 2014. godine,sanacija je izvršen na tri najkritičnije pozicije koje su predstavljale potencijalnu opasnosti po daljnjem odvijanju prometa (nadomak naselja Gradoselo 220 m2, Čerišnjevica 120 m2 i Mišoni 50 m2).

Grad Pazin prodaje nekretnine u svom vlasništvu – garaže. Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11.) omogućena je prodaja poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave bez javnog natječaja sadašnjim zakupnicima koji imaju važeće ugovore o zakupu. Odlukom o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 1/12.) propisani su uvjeti i postupak kupoprodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.

Bitni uvjeti:

– Poslovni prostor se prodaje po tržišnoj cijeni,

– Tržišnu cijenu utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke, s liste ovlaštenih sudskih vještaka, a po odabiru Grada Pazina,

– Plaćanje cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom od 3 godine uz godišnju kamatu od 4%..

Stoga, sadašnjim zakupcima garaža u vlasništvu Grada Pazina kojima ugovori o zakupu garaža ističu a nisu predali zahtjev za kupnju iste iako su se nalazili na popisu garaža koje su izložene prodaji, ugovori se neće produžavati već će takve garaže biti izložene javnom natječaju za prodaju istekom navedenih ugovora.

Do sada je zaprimljeno 16 zahtjeva za kupnju garaža (28. veljače 2014. – očekuje se još desetak)

Gradonačelnik je izvijestio o odličnoj suradnji LAG-a „Središnja Istra“ i Udruženja obrtnika Pazin. U suradnji ova tri tijela 26. veljače 2014 g. U Velikoj Vijećnici Grada Pazina održalo se predstavljanje programa „Poduzetnički impuls 2014.“ i nacrta natječaja za turističke projekte „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ u organizaciji LAG-a „Središnja Istra“ i Udruženja obrtnika Pazin. Zbog velikog odaziva lokalnog stanovništva, poduzetnika, obrtnika i privatnih iznajmljivača predstavljanje je održano u dva navrata, u 16 i 18 sati, a prisustvovalo je stotinjak zainteresiranih. Najavljene su nove radionice i predstavljanja novih natječaja sukladno potrebama lokalnog stanovništva.

pazin.hr

1 komentara na “U Gradu Pazinu održana redovna mjesečna tiskovna konferencija o aktualnim gradskim pitanjima”

  1. Galjardo napisao:

    Hej, pazin.hr! Znamo da je tempo žestok, ali dajte to malo lektorirajte prije nego objavite. Nije to nivo koji se očekuje od Pazina. Previše se pogrešaka potkralo već u prvom pasusu da sam odustao od daljnjeg čitanja. (hm, možda bi to bilo dobro radno mjesto za bivšu ravnateljicu :-))

Komentiranje je onemogućeno.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.