U Pazinu počela škola za pčelare

foto: Glasistre.hrNe bi li, u ozračju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s onim Evropske unije, pčelari mogli legalno obavljati svoj posao, proizvoditi i prodavati med i druge pčelinje proizvode, moraju imati odgovarajuću kvalifikaciju, koju danas velika većina nema, budući da se pčelarstvom bave ili su se počeli baviti iz hobija.

Stoga je pazinska Pčelarska udruga »Lipa«, u suradnji sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom, organizirala za njih školu, koja je počela s radom minulog vikenda u ovdašnjem hotelu Lovac. U prvoj generaciji je 50-ak polaznika iz cijele Istre, a program obuhvaća 120 nastavnih sati, u što ulaze predavanja, vježbe i praktična nastava (samo za pčelare početnike). Predavanja će se održavati petkom i subotom u Lovcu (u vrijeme kad nema poslova u pčelinjaku, a kad ima bit će na terenu), a na popisu predavača je dvanaest profesora i suradnika Agronomskog fakulteta u Zagrebu i drugih znanstvenih institucija.

Pazinska Pčelarska škola ima status škole za prekvalifikaciju, odnosno upisati se mogu polaznici za završenom bilo kojom srednjom školom. Nastavni predmeti obuhvaćaju teme kao što su povijest i sistematika pčelarstva, anatomija pčela, fiziologija, biologija i tehnologija pčelarstva, selekcija i proizvodnja matica, medonosno bilje, bolesti, štetnici i trovanja, ekonomika i zakonska regulativa. Kvalifikacija stečena ovom školom odnosno zvanje pčelara upisuje se u radnu knjižicu. Za školarinu od 1.950 kuna svaki polaznik dobiva udžbenik i dva CD-a. Troškove putovanja i smještaja predavača pokriva Grad Pazin, a od Županije će »Lipa« tražiti pokrivanje dijela troškova školarine.

Davor Šišović
Glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.