U Pazinu potpisan strateški sporazum o sufinanciranju konačnog idejnog rješenja uređenja bujice Dražej

Danas, 18. rujna u Velikoj Vijećnici Grada Pazina potpisan je strateški sporazum o sufinanciranju konačnog rješenja uređenja bujice Dražej između Generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića i Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića.

Radi se o sufinanciranju izrade idejnog rješenja i idejnog projekta konačnog rješenja uređenja bujice Dražej na lokaciji Lakota, u dužini od oko 300 metara, a sve radi sprječavanja štetnog djelovanja voda i budućeg privođenja prostora namjeni prema prostorno-planskoj dokumentaciji.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako je iznimno zadovoljan razvojem vodno-komunalne infrastrukture na području Pazinštine te naglasio kako će se ovim sporazumom dodatno ojačati već kvalitetna suradnja između Hrvatskih voda i Grada Pazina u cilju osiguranja zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Ovim sporazumom Hrvatske vode obvezuju se osigurati sredstva za izradu dijela projektne dokumentacije koji se odnosi na hidrotehnički dio projekta odnosno izradu hidrološko-hidrauličkog proračuna i projektiranje osnovne konstrukcije bujice Dražej.

Gradonačelnik Krulčić istaknuo je kako ovaj sporazum od iznimne važnosti za Grad Pazin jer će se konačnim rješenjem uređenja bujice trajno osigurati nesmetani prolaz bujice i zaštititi ekosustav Pazinčice koje će u konačnici omogućiti očuvanje njezinih autentičnih prirodnih obilježja i dodatnu valorizaciju ovog područja.

Stabilizacijom područja Lakota, ugovorenim planom sanacije bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada Lakota od strane trgovačkog društva Usluga d.o.o.  te izradom konačnog idejnog rješenja uređenja bujice Dražej stvorili su se svi sigurnosni preduvjeti privođenja područja Lakota budućoj konačnoj namjeni.

 

Potpisana i izrada 2,79 mil. kuna vrijedne studije vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije EU Pazin

Na današnjoj press konferenciji potpisao se također ugovor o usluzi izrade studijsko-tehničke dokumentacije za proširenje, rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe, javne odvodnje te pročišćavanja aglomeracije EU Pazin – Središnja Istra.

Ovaj strateški dokument osigurat će stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga i razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj.

Vrijednost studijsko-projektne dokumentacije je 2,79 milijuna kuna, od čega su veći dio iznosa, čak 85% osigurale Hrvatske vode a preostalih 15% osiguravaju Grad Pazin i Općine te partneri  IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o.

Ugovor, u trajanju od 36 mjeseci, potpisali su naručitelj Usluga odvodnja d.o.o. na čelu s direktorom Draganom Šiprakom te predstavnik izvršitelja zajednice gospodarskih subjekata iz tvrtke Proning DHI d.o.o., Vesna Rogulja.

Gradonačelnik Krulčić naglasio je kako će se kroz pripremu EU projekta aglomeracije omogućiti bolji standard i kvaliteta života na cijelom području obuhvata projekta a utjecat će se i na smanjenje pritiska onečišćenja na okoliš na širem području Središnje Istre.  Očuvanje vodnih resursa i unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za građane Grada Pazina i susjednih Općina znači poboljšanje uvjeta života i dodatni razvoj gospodarstva.

Direktor Usluga Odvodnje d.o.o. istaknuo je kako se provedbom aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom želi stvoriti kvalitetna stručna i tehnička osnova za optimalno i pouzdano funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja i ispuštanja obrađenih otpadnih voda.

Vrijednost studijsko-projektne dokumentacije je 2,79 milijuna kuna, od čega su veći dio iznosa, čak 85% osigurale Hrvatske vode a preostalih 15% osiguravaju Grad Pazin i Općine te partneri  IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o.

U Pazinu potpisan strateški sporazum o sufinanciranju konačnog idejnog rješenja uređenja bujice Dražej

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.