Umjesto hotela stambena zgrada

gradjevno.jpgPrenamjena zemljišta na kojem su sada skladišta građevinske tvrtke “Vladimir Gortan” iz ugostiteljsko-turističke namjene (hotel) u mješovitu, pretežito stambenu namjenu (višestambeni objekt) osnovna je promjena koju donosi novi Detaljni plan uređenja Centar sjever I.

Iz gradskog bloka omeđenog ulicama 25. rujna, Dinka Trinajstića, Soline i Joakima Rakovca uklonit će se neprimjerene građevine i upotpuniti stambeni fond grada, obrazložila je ovlaštena arhitektica Sandra Jakopec iz zagrebačke tvrtke APE. Usto, predviđena je rekonstrukcija, odnosno dogradnja poslovnog objekta tvrtke «Vladimir Gortan», uređenje dvaju parkirališta s ukupno 38 parkirališnih mjesta i izgradnja nove trafostanice u Rakovčevoj ulici.

Postojeća pješačka transverzala, koja povezuje Park istarskih velikana i Spomen dom, pomaknula bi se nešto sjevernije. Iz sjevernog dijela kolnika Rakovčeve ulice uklonili bi se pješački otoci da bi se dobio dodatni prostor za još jednu voznu traku, kojom će se rekonstruirati raskrižje s Ulicom gradskih igrališta, Solinama i ulaz u parkiralište iza Spomen doma.

Javna rasprava o izmjenama DPU-a Centar sjever I. traje do kraja ovog mjeseca. Dotad, svakog radnog dana od 8 do 20 sati građani i udruge mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi izloženu u Spomen domu ili u pisanoj formi nositelju izrade plana.

A. Dagostin
www.glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.