Upisi djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

2Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin raspisalo je Oglas za upis djece u Matični vrtić Pazin za pedagošku 2013./2014. godinu i to za: 21 djece u jaslički program i 72 djece u vrtićki program. Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u tajništvu Vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (gornji vrtić) dana 13. i 14. svibnja 2013. od 7 do 14 sati i 15. svibnja 2013. od 9 do 17 sati.

Za upis u programe Područnih vrtića u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu zainteresirani roditelji Prijavu mogu podnijeti i u tim Područnim vrtićima u vrijeme oglašeno na Oglasnim pločama u tim Općinama odnosno Vrtićima.

POTREBNO ZA UPIS:
1. Ispunjena Prijava za upis,
2. Obavljen razgovor roditelja i djeteta sa članovima stručnog tima Vrtića (u danima upisa),
3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list za dijete koje upisujete,
4. Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na području istog Grada ili Općine),
5. Ostali dokumenti (služe za ostvarivanje prednosti pri upisu):
• Potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,
• Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju (ako se radi o takvom djetetu),
• Rješenje nadležnog tijela o samohranosti roditelja, o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, odnosno da je smješteno u udomiteljskoj obitelji ili o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta (ako se radi o takvom djetetu),
• Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja invalida (vojnog ili civilnog) Domovinskog rata (ako se radi o takvom djetetu),
• Rješenje, Uvjerenje ili drugu ispravu nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,
• Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (ukoliko imate troje ili više od troje djece),
• eventualne druge dokumente na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Grada Pazina (www.pazin.hr).
Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na Oglasnim pločama Matičnog i Područnih vrtića 14. 6. 2013.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽE SE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA ILI NA TEL 622-519.

U Pazinu, 30.4.2013.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

Prijava_za_upis_u_Vrtić_2013-2014.docx (78.76 KB)

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.