Upisi u dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

Vrtic_2012_2Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin objavio je oglas za upis djece u vrtić za 2014./2015. godinu. Upisi će se vršiti 12., 13. i 14. svibnja. Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („gornji vrtić“) ili u Područnim vrtićima. Inicijalni razgovori sa stručnom službom vrtića obavljati će se u Pazinu i u Područnim vrtićima.

Svi Područni vrtići mogu inicijalni razgovor obaviti u Matičnom vrtiću Pazin, a pojedini (Karojba, Motovun, Tinjan, Lupoglav, Sv.Petar u Šumi) mogu i u Područnom vrtiću prema sljedećem rasporedu:

Pazin 12. i 13. svibnja 2014. od 7 do 14 sati

i 14. svibnja 2014. od 9 do 17 sati

Karojba 15. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Motovun 15. svibnja 2014. od 9,30 do 11 sati

Tinjan 19. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Lupoglav 20. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Sv.Petar u Šumi 21. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Inicijalni razgovori za Područne vrtiće Pazinski Novaki i Gračišće obavljati će se isključivo u Matičnom vrtiću Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (“gornji” vrtić) u danima upisa.

U vrijeme upisa (12., 13. i 14. svibnja) vrata vrtića otvorena za sve zainteresirane roditelje i njihovu djecu koja mogu posjetiti odgojne skupine i zadržati se u njima.

POTREBNO ZA UPIS:

Ispunjena Prijava za upis,
Obavljen razgovor roditelja i djeteta sa članovima stručnog tima Vrtića (u danima upisa),
Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list za dijete koje upisujete,
Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi.
Potvrdu nadležnog pedijatra ili obiteljskog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić (za upis u jaslice nije potrebno; pregled će se obaviti naknadno),
Ostali dokumenti (služe za ostvarivanje prednosti pri upisu):

· Potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,

· Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju (ako se radi o takvom djetetu),

· Rješenje nadležnog tijela o samohranosti roditelja, o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, odnosno da je smješteno u udomiteljskoj obitelji ili o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta (ako se radi o takvom djetetu),

· Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja invalida (vojnog ili civilnog) Domovinskog rata (ako se radi o takvom djetetu),

· Rješenje, Uvjerenje ili drugu ispravu nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,

· Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (ukoliko imate troje ili više od troje djece),

· eventualne druge dokumente na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića www.vrtic-olgaban-pazin.hr
Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića 10. 6. 2014.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA ILI NA TEL 622-519.

iPazin.net

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.