Upute za fizičke osobe – proizvođače alkoholnih pića za vlastite potrebe

CarinaCarinska uprava Republike Hrvatske u svrhu kontinuiranog informiranja javnosti o važećim carinskim propisima te u svrhu izbjegavanja mogućih nepravilnosti/nezakonitosti zbog nepoznavanja važeće zakonodavne regulative od strane fizičkih osoba – proizvođača alkoholnih pića za vlastite potrebe, daje sljedeće priopćenje.

Zakon o trošarinama (NNRH, broj 83/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, uveo je kategoriju „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“, koja se izravno tiče obveza građana, te je odredio da je „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ svaka fizička osoba, vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji alkoholna pića proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu.

Svaka takva osoba dužna je prijaviti nadležnoj Carinarnici proizvodnju za vlastite potrebe i registrirati se u registar trošarinskih obveznika.

Pri tome nije odlučno je li takva osoba ujedno i vlasnik kotla za pečenje alkohola, već tko je vlasnik tvari s kojima se proizvode alkoholna pića (dropa, voća i sl.).

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ obveznik je godišnjeg plaćanja trošarine, koju plaća do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, u paušalnom iznosu. Trošarinu obračunava i plaća sam mali proizvođač, u ovisnosti o veličini kotla – za kotao zapremine 40 do 100 litara u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna.

U slučaju da ukupna proizvodnja za vlastite potrebe prijeđe 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ je dužan, uz iznos godišnjeg paušala, obračunati i platiti trošarinu od 53 kune po litri čistog alkohola na razliku proizvodnje preko dopuštenih 20 litara čistog alkohola. Dvadeset litara čistog alkohola odgovara količini od 50 litara rakije s volumnim udjelom čistog alkohola od 40 % vol.

Nadalje, „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ dužan je podnijeti nadležnoj carinarnici godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini, koje izvješće podnosi na propisanom obrazcu, do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Također navodimo i obveze za fizičke osobe koje proizvode jaka alkoholna pića za svoje potrebe:
– prijaviti takvu proizvodnju mjesno nadležnoj carinarnici (Obrazac PUR )
– podnijeti carinarnici godišnji izvještaj o proizvodnji (Obrazac GI-MP-JAP)
– platiti godišnji paušal, ako je proizvodnja do 20 litara čistog alkohola (ili drugi odgovarajući iznos, ovisno o ukupnoj proizvedenoj količini preko 20 l/č.alk)

Osoba – mali proizvođač jakog alkoholnog pića, koji ne namjerava u tekućoj godini proizvoditi jaka alkoholna pića, može od nadležne carinarnice zatražiti pečaćenje kotla, i tada nije u obvezi obračunati i platiti trošarinu, za sve razdoblje dok je kotao zapečaćen. Takav zahtjev može se podnijeti carinarnici najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, pa je ova informacija posebno važna u odnosu na nadolazeću godinu.

Ističemo da malim proizvođačima prodaja alkoholnih pića nije dopuštena.

Svaka fizička osoba koja bi namjeravala proizvoditi alkoholna pića radi daljnje prodaje dužna je urediti svoju djelatnost na drugačiji način od iznesenog. Takva osoba u obvezi je kod nadležne carinarnice ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta-proizvođača ili status proizvođača izvan sustava odgode.

Slijedom iznesenoga Carinarnica Pula POZIVA SVE FIZIČKE OSOBE S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CARINARNICE PULA (područje ISTARSKE županije na području gradova Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano, te općina Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci – Castellier-Santa Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan-Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera i Žminj da pristupe izvršenju svojih zakonskih obveza po spomenutom Zakonu, te napominjemo da se na području nadležnosti Carinarnice Pula do danas prijavilo 459 malih proizvođača jakog alkoholnog pića sa 448 kotlova u vlasništvu.

Također naglašavamo da je Carinarnica Pula nadzorom na terenu u prethodnih 9 mjeseci, putem mobilne ekipe, prijavila ukupno 18 prekršaja s osnova nezakonite proizvodnje ili prometa jakih alkoholnih pića od strane fizičkih osoba. Rad bez prijave za upis u registar trošarinskih obveznika, smatra se neovlaštenom proizvodnjom jakih alkoholnih pića, te proizvođač može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, kao i kod nepodnošenja godišnjeg izvješća ili neplaćanja godišnjeg paušala.

Zaključno naglašavamo da detaljnije upute o načinu ishođenja odobrenja za ovu vrstu trošarinskih obveznika, kao i pogodnosti ali i obveze koje proizlaze iz tog statusa, zainteresirani proizvođači alkoholnih pića, sa područja mjesno nadležne Carinarnice Pula, mogu dobiti od naprijed navedene carinarnice, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30, na adresi Riva 8, Pula, ili se o ovoj temi mogu informirati putem web stranica Carinske uprave, http://www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13, a na kojima je objavljen Pravilnik o trošarinama NN1/10; priopćili su iz Carinarnice Pula.

barkun.hr

1 komentar na “Upute za fizičke osobe – proizvođače alkoholnih pića za vlastite potrebe”

 1. Vinko_Lozic napisao:

  Propalo je sve,
  ljuljaju se ulice.
  Možda je raj,
  prevara za kraj.
  Možda je najbolje,
  godinama iza nas…

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2021.