Usluga raspisuje natječaj za prodaju nekretnina

pazinizzrakaTrgovačko društvo “Usluga” d.o.o. Pazin, objavljuje natječaj za prodaju stambenih i poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi koja će se graditi u ulici Miroslava Bulešića u Pazinu na k.č. broj 263/9 (nova izmjera 2259/3) k.č. Pazin. Rok za dostavu ponuda je 25.04.2014. godine do 15:00 sati. Informacije o Natječaju mogu se dobiti radnim danom na telefon 052 619 030 ili na mobitel: 0916242771.

Usluga_d.o.o.-_Natječaj_za_prodaju_nekretnina.pdf

Katalog_stanova.pdf

pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.