Važna cesta koja spaja općine Tinjan, Sveti Lovreč i Kanfanar: Asfaltirana prometnica Kučići – Radetići

Ova cesta duga dva kilometra dobila je asfaltni pokrov širine četiri metra * U ukupna vrijednost investicije iznosi 1,3 milijuna kuna od čega je Županijska uprava za ceste osigurala 66 posto, a ostatak Općina Tinjan

Položen je asfalt na cestu Kučići – Radetići, a time je okončana ovogodišnja akcija modernizacije cesta na području Općine Tinjan. Radi se o cesti koja je bila rekonstruirana prije više od pola stoljeća, a budući da je bila jako oštećena Općina Tinjan i Županijska uprava za ceste pokrenuli su projekt obnove asfaltnog sloja na ovoj važnoj cesti koja spaja općine Tinjan, Sveti Lovreč i Kanfanar.

Ova cesta duga dva kilometra dobila je asfaltni pokrov širine četiri metra. U ukupna vrijednost investicije iznosi 1,3 milijuna kuna od čega je Županijska uprava za ceste osigurala 66 posto, a ostatak Općina Tinjan. Budući da u ovom kraju ima popriličan broj kuća za odmor, Goran Hrvatin, načelnik Općine Tinjana kaže kako će ova cesta, osim bolje prometne povezanosti triju susjednih općina, doprinijeti većem zanimanju turista za ovaj kraj, jer ova cesta predstavlja i najkraću vezu ovog područja prema Vrsaru i zapadnoj obali Istre.

Za Milohanići – Žužići općina čeka fondove

Prije nego je asfaltirana cesta Kučići – Radetići asfalt je položen na cestu koja spaja Jurase i Levake, dva susjedna sela i dvije općine, Tinjan i Karojbu. Radi se također o županijskoj cesti dugoj oko 1.100 metara na koju je položena asfaltna obloga široka četiri metra. Ova investicija vrijedna je 1,03 milijuna kuna, a u troškovima su participirali Županijska uprava za ceste koja je podmirila 70 posto troškova, 20 posto troškova podmirila je Općina Tinjan, a ostatak Općina Karojba.

Na području Općine Tinjan ostale su za asfaltiranje ceste Srbinjak – Mofardini u dužini 2,5 kilometra i Milohanići – Žužići u dužino oko jednog kilometra. Za dionicu Milohanići – Žužići općina je pripremila projekt i sada se, kaže Hrvatin, čeka otvaranje fondova i nakon toga realizacija projekta. Na području Kringe, na kojem se nalaze Radetići, radi se na projektu gradnje obilaznice naselja Kringa kako bi se smanjio promet kroz samo središte naselja i omogućilo tegljačima, traktorima, ali i drugim teškim vozilima da ne moraju prolaziti uskim ulicama Kringe, već ih obići.

Obilaznica Kringe preko Gregorci

– U suradnji sa Županijskom upravom za ceste nastojalo se pronaći najbolje rješenje uzimajući u obzir najpovoljniju prometnu vezu, ali i povoljne imovinsko pravne odnose, kaže Hrvatin. Tako se, dodaje, ispostavilo kako je najbolje rješenje trasa koja vodi od ulaza u Kringu prema selu Gregorci. Razmatrala se i trasa Tomičini – Gregi – Gregorci, ali se trasa Kringa – Gregorci ipak pokazala pogodnijom. Do konca godine izradit će se projektna dokumentacija, a onda bi se kroz godinu dvije trebala izgraditi i obilaznica Kringe, očekuje Hrvatin.

Na kraju ostaje najveći “zalogaj”, a to je rekonstrukcija ceste Kringa – Sveti Petar u Šumi u dužini 4,5 kilometra. Ova je cesta posebno važna za Kringu kojoj je to preko Drage veza s važnom istarskom prometnicom Pazin – Pula, ali i drugim cestama koje se spajaju na taj važan prometni pravac.

M. Rimanić
https://www.glasistre.hr/istra/vazna-cesta-koja-spaja-opcine-tinjan-sveti-lovrec-i-kanfanar-asfaltirana-prometnica-kucici-radetici-599531

© iPazin.net portal 2001. - 2024.