Vodotok Pazinčice, prema posljednjoj kontroli Zavoda za javno zdravstvo siguran za kupanje.

2U izgradnju i obnovu fekalne i oborinske odvodnje do sada je uloženo više od 70 milijuna kuna, a ove se godine na Europske fondove kandidiralo za dodatnih 40 milijuna kuna. Broj noćenja na Pazinštini u prvoj polovici 2014. godine porastao za 24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na redovnoj mjesečnoj konferenciji za novinare održanoj 31. srpnja, pazinski gradonačelnik Renato Krulčić osvrnuo se na aktualne teme među kojima i selektivno prikupljanje otpada s obzirom da je 23. srpnja istekao rok za usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. „Prema Planu gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine bilo je predviđeno da se na području Grada Pazina postavi 23 zelena otoka, a do danas ih je postavljeno 27“, rekao je napomenuvši kako je upućena molba u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave još 72 zelena otoka ne bi li svi građani imali mogućnost selektivno odvajati otpad.

„Paralelno se cijelo vrijeme radilo na ishođenju potrebne dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ u sklopu koje je planirano i reciklažno dvorište za Grad Pazin. Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u prosincu 2013. sklopljen je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije potrebne za građenje pretovarne stanice ‘Jelenčići V’ davanjem kapitalne pomoći te je utvrđeno da će Fond u opravdanim troškovima izrade potrebne dokumentacije sudjelovati sa sredstvima kapitalne pomoći u 100% procijenjenih i opravdanih troškova, a što iznosi 347.000,00 kuna“, rekao je Krulčić.

Krulčić je tom prigodom istaknuo i kako je analizama utvrđeno da ne postoje zagađenja na vodotoku Pazinčice te da je ona sigurna za kupanje. „Zatražili smo ponudu od Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ( ZZJZ IŽ) za redovito uzorkovanje vode odnosno za uzorkovanje koje bi se provodilo na toj lokaciji svakih 15 dana, dobiveni rezultati su dobri i možemo konstatirati da je voda ispravna za kupanje, a monitoring na Zarečkom krovu nastavit će se do kraja sezone kupanja“, rekao je i dodao da je pojava onečišćenja Pazinčice bila jednokratna te će se izvori zagađenja još utvrditi.

Gradonačelnik se potom osvrnuo i na odvodnju na području Pazina. „Zbog smještaja Pazina u kotlini duž rijeke Pazinčice i njenog poniranja u Pazinsku jamu te zbog povećanja standarda stanovništva i održivog razvoja grada bila je vrlo rano potrebna zaštita voda cjelokupnog sliva Pazinske kotline“, izjavio je te napomenuo kako se zaštitom rijeke Pazinčice štiti podzemlje i izvorišta pitke vode južne Istre stoga se vrlo rano, početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, krenulo sa intenzivnim planiranjem i izgradnjom kanalizacijske mreže, mosta preko rijeke Pazinčice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, što je bilo prepoznato kao prioritet na nivou Istarske Županije i Republike Hrvatske kroz sudjelovanje Hrvatskih voda.

„U prethodnom razdoblju je izgrađena i obnovljena gotovo sva fekalna i oborinska odvodnja Pazina, a kasnije i kotline u razdjelni sustav. Time je postignuto da Pazin ne poplavljuje na najnižim točkama gradskih ulica ( M.B.Rašana, Stari trg…), da nema više neugodnih mirisa u gradu i da su između ostalog zaštićeni izvori pitke vode u Istri, u kraškom terenu“, zaključio je Krulčić. Do sada je u te svrhe utrošeno više od 70.000.000,00 kuna, a ove je godine kandidirano još oko 40.000.000,00 kuna, kroz 11 projekata, na Europska sredstva, kroz Hrvatske vode, za izgradnju nove kanalizacijske mreže, kojom će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda priključiti rubni dijelovi grada Pazina i okolna naselja.

Govoreći o aktualnim temama, Krulčić se osvrnuo na turističku sezonu: „Na području Turističke zajednice središnje Istre je od osnivanja 2007. godine do danas značajno porastao broj registriranih smještajnih kapaciteta, uglavnom vila i kuća za odmor s bazenima, tako da u ovoj godini poslujemo s 2413 ležajeva.“ Dodao je kako i noćenja rastu po prosječnoj stopi od 20 % godišnje, s time da je ta stopa povećana u zadnje dvije godine i sada iznosi gotovo 30 %.
„U prvoj polovini 2014. godine TZSI je imala povećanje kapaciteta za 15 %, a ostvarila je 19 % više dolazaka (5.298) i 24 % više noćenja (30505) nego 2013., pri čemu je naročito uspješan bio mjesec lipanj u kojemu je rezultat bio točno dvostruko bolji nego prošle godine“, izvijestio je pazinski gradonačelnik.

Na kraju se dotaknuo i obrazovanja kazavši kako je realizirana prva faza projekta nadogradnje i rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ te naglasio da su u srpnju izvršeni radovi na ostakljenju višedijelnih staklenih stijena na južnom pročelju gornjeg dječjeg vrtića, u vrijednosti od 144.800,00, kuna. Izvođač je bila tvrtka Feroaluminij iz Pazina, a stručni nadzor je provela „Učka konzalting“ – d.ing. Tomislav Hek.
„Projekt je kandidiran Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za što je Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin odobreno 1.064.541,00 kuna“, rekao je dodavši da je za projekt rekonstrukcije Vrtića izrađena studija izvodljivosti, a projekt je kandidiran i na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstvima Europske unije (2014. – 2020.) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Iz sredstava namijenjenih za kapitalne investicije u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin izvršena je priprema i provedena je bagatelna nabava za rekonstrukciju toplovodne kotlovnice (zamjena kotlova, ugradnja mjerača topline, ugradnja ekspanzionog modula, elektroinstalacijski poslovi ) u Matičnoj školi u Pazinu, te potpisan ugovor s izvođačem radova SIPCO NOVA iz Čakovca.
„Novim će se sustavom grijanja lakše i učinkovitije upravljati grijanjem prostora Matične škole, sportske dvorane Matične škole te Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin. Sveukupna vrijednost investicije je oko 520.000,00 kuna, od čega 50 % financira Grad Pazin iz decentraliziranih sredstava, a preostalih 50 % Istarska županija“, izvijestio je Krulčić.

Dovršeni su poslovi i donijeti akti o pripajanju Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu ka Osnovnoj školi Vladimira Nazora na temelju upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te su pritom odrađene prostorne, administrativne i druge prilagodbe namijenjene funkcioniranju osnovnog glazbenog obrazovanja u Pazinu.

Govoreći o komunalnim temama Krulčić je istaknuo radove koji kreću početkom kolovoza, a riječ je o izgradnii objekta javne rasvjete u predjelu kružnog raskrižja državne ceste D-48 i L- 5190 (NC-519000) u Pazinu (kod Plodina). Kako je Krulčić izvijestio, investitor izgradnje su Hrvatske ceste d.d. Zagreb, a radove izvodi „Vladimir Gortan“ d.d. Pazin, dok je nadzor radova povjeren „Učka konzalting“ d.o.o. Pazin.

„Sveukupno elektromontažni i građevinski radovi ugovoreni su na iznos od 860.000,00 kuna (bez PDV-a), dok su sveukupno elektromontažni i građevinski poslovi nadzora ugovoreni na iznos od 55.000,00 kn (bez PDV-a). Kako je istaknuo gradonačelnik, radovi započinju početkom kolovoza 2014., a njihov dovršetak bit će u roku 60 dana.

Pazinski je gradonačelnik na kraju pozvao sve građane i njihove goste na pučku proslavu Grada, Rim koja će se održati u subotu, 2. kolovoza.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.