Za gradnju komunalne infrastrukture 13,6 milijuna kuna

PazinOd 25 milijuna planiranih ove godine pazinskim proračunom za Odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, čak 23,5 se odnosi na Program zajedničke komunalne potrošnje i uređenje građevinskog zemljišta. Više od polovice tog novca planirano je za gradnju, nešto više od pet milijuna za održavanje te 4,6 milijuna za plansku dokumentaciju i druga ulaganja.


Po 2,8 milijuna planira se za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i za ulaganje u poduzetničke zone. Najskuplja je gradnja kolektora i crpne stanice od Rogovići do Stancije Pataj za što će trebati 1,4 milijuna, po pola milijuna za Foškiće i za rad
gradskog pročistača, 300 tisuća za rješenje odvodnje sportske dvorane i 100 tisuća za kolektor od Buraja do Kaštela. Plan je nastaviti s izgradnjom komunalne infrastrukture u zoni Ciburi s 850 tisuća te u zonu Pazinka II uložiti 1,9 milijuna kuna pri čemu se očekuje novac od države i Istarske županije.

Bit će ovo i godina gradnje kapelica u što se misli uložiti 1,65 milijuna s tim da su troškovnici poslani Gradu od komunalca Usluge, kojem je ustupljeno pravo građenja, za Trviž 744 tisuće (u proračunu je planirano 400 tisuća) i za Lindar 787 tisuća kuna (proračunski plan je 300 tisuća). Za zahvat na kapelici u Pazinu planirano je 460 tisuća kuna, a ostalo za radove na grobljima u Zarečju, Kašćergi, Zamasku, Bermu i Grdoselu.

U asfaltiranje nerazvrstanih cesta planira se uložiti 1,43, a za izgradnju i proširenje javne rasvjete 1,41 milijun kuna. Asfalt se planira na šest cesta – Petrovići, Dvoričani, Jankovići, Rusjani, Bežići i Zamaski Dol, a javna rasvjeta na deset lokacija – u zoni Ciburi, Zamasku, Foškićima, Zarečju, Mečarima, Stanciji Pataj, Žudekima i Rijavcu, Rogovićima, Veloj Trabi, Grdoselu i Kastavskoj ulici u Pazinu.

Za dokumentaciju i radove na odlagalištu komunalnog otpada planirano je 1,45 milijuna, za uređenje javnih površina 1,25 milijuna (650 tisuća za uređenje Trga slobode, po 300 tisuća za sanaciju potpornih zidova gradskih ulica i uređenje okoliša tržnice te drugih gradskih površina), za investicijsko održavanje prostora bivše vojarne 650 tisuća i za opskrbu pitkom vodom 240 tisuća kuna.
Za čistoću javnih površina planirano je najviše, 925 tisuća, za njihovo održavanje 619 tisuća, dok će održavanje javnih zelenih površina stajati 835 tisuća kuna, koliko će trebati i za račun za struju i za održavanje javne rasvjete. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 700 tisuća te za groblja 180 tisuća, 150 tisuća će koštati sufinanciranje održavanja odlagališta otpada, a 77 tisuća kuna održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda.

Čak su 143 posto veća sredstva planirana za mjesne odbore u odnosu na lani, pa će ona sada iznositi 850 tisuća kuna, a namijenjena su popravcima i manje zahtjevnom održavanju objekata i uređaja infrastrukture te za troškove prijevoza vode za piće.
Za plansku dokumentaciju planira se utrošiti 1,54 milijuna kuna. Nakon što su lani usvojene izmjene i dopune GUP-a, sada će se raditi na izmjenama Prostornog plana uređenja, na DPU-u Centar – Istok koji pokriva bivšu vojarnu, na poslovnim zonama i predjelu Lakota te plinofikaciji. Opet se planiraju sredstva za društveno poticanu stanogradnju od 100 tisuća kuna kao i prijašnjih godina kada pomaka nije bilo. Za infrastrukturne priključke planirano je 64 tisuće, za program deratizacije, dezinsekcije i veterinarske usluge 84 tisuće te za tekuće troškove sajma i parkiranja 782 tisuće kuna.

Selvina Benić
Glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.