Zakašnjene dotacije Općini Motovun stvorile proračunski manjak

Preko dva rebalansa, motovunski općinski proračun za prošlu godinu s prvotnih 20,5 milijuna kuna bio je smanjen na 9,97 milijuna, a od toga je po završnom obračunu koji je razmatran na posljednjoj sjednici motovunskog Općinskog vijeća, ostvareno 9,54 milijuna – ali na rashodovnoj strani. Ukupni lanjski motovunski proračunski prihodi ostvareni su u iznosu od 8,94 milijuna kuna, pa u ovu godinu općina Motovun ulazi s “fiskalnim” manjkom od 597.000 kuna, koji se u potpunosti namjeravaju pokriti iz ovogodišnjeg poslovanja, rekao je vijećnicima motovunski načelnik Tomislav Pahović.

Na zahtjev vijećnika da detaljnije objasni proračunski minus, Pahović je pojasnio da je riječ o “prividnom manjku”, koji je ponajviše izazvan planiranim, a još neisplaćenim vanjskim dotacijama, primjerice za motovunski dio europskog projekta Parenzana Magic, ili pak od Ministarstva kulture za arheološka iskapanja na donjem trgu. Dio manjka izazvali su i nepredviđeni troškovi u izgradnji kanalizacije, ali i dosljedno ostvarenje socijalnog programa od čega se nije htjelo odustati unatoč ukupnom smanjenju proračuna.

Na sjednici je usvojeno i nekoliko odluka kojima se dosadašnji sustav zaštite i spašavanja, uključujući stožere, godišnje planove i procjene ugroženosti, preoblikuje u sustav Civilne zaštite. Izmjenom odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa utvrđeno je da će se planiranih 200.000 kuna prihoda po ovoj osnovi rasporediti za izgradnju i održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete, dok se iznos komunalnog doprinosa ne mijenja. Nakon provedenih javnih natječaja, poslovi strojne košnje uz prometnice povjereni su tvrtki KRT iz Gradinja, a poslovi održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta tvrtki GEP iz Trviža.

Načelnik Tomislav Pahović podnio je vijećnicima izvještaj o radu općinske uprave u drugom polugodištu prošle godine, rekavši da je to za Motovun bila “godina velikih infrastrukturnih radova i velikih manifestacija”. Odgovarajući na vijećničko pitanje zašto kasni nastavak izgradnje kanalizacije, Pahović je rekao da je izvođač radova “zapeo” na drugim gradilištima, no da se raditi počelo početkom ovog tjedna i da je planirani rok za dovršetak radova početak lipnja.

glasistre.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.