Započela izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u naseljima Stancija Pataj i Maršeti

Jučer (5. rujna 2016.) u 11,00 sati u naselju Stancija Pataj, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni započeti radovi odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti. Osim toga, predstavljeni su i radovi izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca te kanalizacijskog kolektora u ulici Mečarski put.

Konferenciji za medije prisustvovali su pazinski gradonačelnik Renato Krulčić, direktor Usluge odvodnje d.o.o. Dragan Šipraka, te predstavnici izvoditelja radova, tvrtke Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina i Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta.

Glavni i izvedbeni projekt za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj izradilo je trgovačko društvo Učka konzalting d.o.o. Pazin. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o. Projektno rješenje predviđa dva glavna kolektora s ograncima, te dva pojedinačna kraka. Odvodnja fekalnih otpadnih voda vršit će se gravitacionim sistemom.

Po dovršetku kompletne izgradnje, izvršenih ispitivanja i ishođenju uporabne dozvole izvršit će se priključivanje budućih korisnika sustava odvodnje. Na novoizgrađeni sustav spojit će se 90 kućnih priključaka, a ukupna dužina kolektora je 4397,87m.

Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave odabralo najpovoljnijeg izvođača radova –  trgovačko društvo Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 4.498.859,57 kuna bez PDV-a. Izvođač je uveden u posao 29.08.2016. godine, a rok izvođenja radova je 300 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

U postupku javne nabave bagatelne vrijednosti odabran je stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu, trgovačko društvo VEMA -ING d.o.o. iz Pićna.  Izgradnju sufinanciraju Grad Pazin i Hrvatske vode.

Projektu izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj, priključit će se HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Pogon Pazin s radovima pojačanog održavanja elektroenergetske infrastrukture naselja te Grad Pazin s projektom postavljanja instalacija za izgradnju preostale javne rasvjete koja nedostaje na tom području. Osim toga, bit će postavljena i infrastruktura za telekomunikacijske operatere.

U tijeku su radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u ulici Antuna Kalca u Pazinu, investitora Usluga odvodnja d.o.o., za koje je glavni-izvedbeni projekt izradilo trgovačko društvo TERRAPROJEKT d.o.o. iz Buzeta. Gradnju sufinanciraju Hrvatske vode i Grad Pazin.

Projektu izgradnje kanalizacijskog kolektora, vrijednom 799.020,53 kuna bez PDV-a, priključen je projekt izgradnje pristupne ceste, kojem je investitor Grad Pazin. Navedeni projekt izradilo je trgovačko društvo UČKA KONZALTING d.o.o. U sklopu projekta izvest će se i radovi na rekonstrukciji oborinske odvodnje u ulici Antuna Kalca, u vrijednosti od 109.329,72 kune bez PDV-a. Radove financira Grad Pazin.

Usluga odvodnja d.o.o. je postupkom javne nabave odabralo najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo CPK d.d. iz Kopra. Izvođač je uveden u posao 07.06.2016. godine, a rok izvođenja radova je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Ukupna dužina kolektora je 139,45 m, a na novorekonstruirani kolektor spojit će se 12 kućnih priključaka.  .

Projektu se priključio i Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta, Poslovna jedinica Pazin, rekonstrukcijom dijela svoje infrastrukture u ulici Antuna Kalca u dužini od 50 m.

Za izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Mečarski put u Pazinu izrađen je glavni-izvedbeni projekt kojeg je izradilo trgovačko društvo SOLID PLUS d.o.o. iz Poreča. Investitor je Usluga odvodnja d.o.o.

Ovim projektom riješit će se problem odvodnje fekalnih voda u ulici Mečarski put u Pazinu, te stvoriti preduvjeti za buduću izgradnju kolektora naselja Rusijani i Mečari.

Na kolektor se u ovoj fazi spajaju 4 kućna priključka, a dužina kolektora je 171,39 m.

Usluga odvodnja d.o.o. je provedbom postupka javne nabave bagatelne vrijednosti odabralo najpovoljnijeg izvođača, trgovačko društvo Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina. Ugovorena vrijednost radova iznosi 456.671,75 kune bez PDV-a.

Izgradnju kolektora sufinanciraju Hrvatske vode i Grad Pazin. Izvođač je uveden u posao 29.08.2016. godine, a rok izvođenja radova je 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Usluga odvodnja d.o.o. završila je izgradnju fekalne kanalizacije uz državnu cestu DC44 koja prolazi kroz Lupoglav. U projektu kojeg je pokrenula Općina Lupoglav u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o., Usluga odvodnja d.o.o. je kao javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, preuzelo ulogu investitora te uspješno u suradnji s Hrvatskim vodama, Općinom Lupoglav, Hrvatskim cestama d.o.o. i Istarskim vodovodom d.o.o. okončala izgradnju fekalne kanalizacije.

Ugovorena vrijednost radova na fekalnoj kanalizaciji je 1.400.413,05 kuna bez PDV-a, a izvođač kompletnih radova, izgradnje ceste, fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda bilo je trgovačko društvo Cesta d.o.o. iz Pule.

pazin.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.