Započeli radovi na razvoju kanalizacijske mreže na koju će se spojiti 64 domaćinstva

– Zadovoljan sam što smo u ovoj godini uspješno riješili sve potrebne predradnje u skladu sa zahtjevima EU i započeli radove na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ vrijedne tri i pol milijuna kuna sa PDV-om koji se financira iz IPARD programa – Mjera 301“, rekao je danas na konferenciji za novinare pazinski gradonačelnik Renato Krulčić uz kojega je bio Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju.

– Provedba postupka po pravilima EU bila je zahtjevna i nama nova, ali smo učili korak po korak, te upornošću, trudom i angažmanom svih sudionika u procesu nakon godinu i pol dana uspjeli potpisati Ugovor i osigurati dodatna sredstva iz EU fondova i započeti radove na izgradnji fekalne kanalizacije „Stari Pazin“, ističe Krulčić.

Glavni projekt izradio je Tomislav Hek, dipl.ing.građ. iz Učke konzalting, Pazin, dok je poslove pripremne dokumentacije obavila Usluga d.o.o. Pazin i gradska uprava Pazin. S obzirom da se radi o EU programu prioritetni cilj IPARD programa je doprinos održivom i socijalno skladnom procesu ruralnog razvoja u skladu s međunarodnom ekološkom praksom kroz razvijanje ruralne ekonomije. Prihvatljivi sektori unutar Mjere 301 jesu: kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane i protupožarni prosjeci s elementima šumske ceste.
Sredstva potpore za Mjeru 301 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25%.

Sredstava iz IPARD programa dobivaju se nakon završetka projekta i dobivanja uporabne dozvole, te izvršenim uplatama izvoditelju radova.
Grad Pazin je kandidirao svoj Projekt izgradnje kanalizacije Stari Pazin na JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« unutar IPARD programa. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imale su općine i gradovi do 10.000 stanovnika.

Na prvom (I.) Natječaju koji se provodio od prosinca 2010. do siječanj 2011. godine bilo je 67 zaprimljenih prijava s traženim iznosom ulaganja od 282 mil. kuna, a odobreno je samo 19,4%, odnosno 13 prijava u iznosu od 65 mil. kuna, a među njima i prijava Grada Pazina.

Nakon odobrenja Prijave 01. lipnja 2011. godine zaključen je Memorandum o razumijevanju za dodjelu sredstava iz IPARD programa za ulaganje u izgradnju kanalizacije, te je započeo postupak javne nabave.
Obavijest o nabavi radova objavljena je u „Narodnim novinama“, tjednom listu, web stranici EU, Agencije i Grada Pazina, a za najpovoljnijeg ponuditelja izabrana je – tvrtka „Đurkin“ d.o.o. iz Čakovca koja je krajem prošlog mjeseca (28. Svibnja) počela s izvođenjem radova na ovom značajnom projektu. Nadzor radova provodi pazinska tvrtka „Učka-konzalting“ d.o.o. koja je odgovorna za provjeru cjelovitosti i kvalitete izvršenih radova. Završetak radova predviđen je početkom mjeseca siječnja 2013. godine.

Projekt predviđa izgradnju kolektora fekalne kanalizacije “Stari Pazin” – glavni kolektor i kućni priključci, koji čine jednu cjelinu i gravitacijskog odvoda otpadnih voda naselja Stari Pazin na Pročistač otpadnih voda u industrijskoj zoni “Pazinka”. Osim Starog Pazina, ovim će se cjevovodom zbrinuti fekalne otpadne vode poslovne zone Ciburi, Stancije Pataj te sela Žbrlini i Trošti. U okolici Starog Pazina na kanalizaciju će biti spojeni Lovrin, Rogovići, zatim područje Lešća, na kojem se predviđa gradnja doma za stare i nemoćne, te Foškići i novo naselje Starog Pazina.

Ukupna duljina navedene kanalizacijske mreže je 3.273,09 m, a to uključuje izgradnju modernog kanalizacijskog sustava s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda, koji će zamijeniti postojeće septičke jame kod 64 domaćinstava.
– To će osigurati bitne preduvjete za nesmetani gospodarski razvoj i značajan utjecaj na ekološke aspekte i zaštitu izvora pitke vode, istaknuo je pazinski gradonačelnik.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi oko 3,2 mil. kuna (bez PDV-a), a iznos potpore iz IPARD programa iznosi oko 2,9 mil. kuna jer u ukupni iznos prihvatljivih troškova, sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301, nisu uključeni troškovi pripremnih i završnih radnji na gradilištu.

Budući da Agencija sredstva iz IPARD programa isplaćuje tek nakon završetka projekta Grad Pazin je za plaćanja izvoditelju radova sredstva osigurao putem dugoročnog kredita.

Kako ulaganja unutar IPARD programa trebaju biti vidljivo označena informativnom pločom na kojoj se nalazi opis ulaganja te slogan i znak EU i RH, takva je tabla postavljena na tri mjesta i to u ulici Šime Kurelića, u ulici Stipana Konzula Istrijana i Istarskih narodnjaka.

Uz navedeni program, Grad Pazin je, što sam što uz pomoć Županije i Države izgradio fekalni kolektor Rogovići-Stancija Pataj – industrijska zona Ciburi, te kanalizaciju u zoni Pazinka II. Osim objekata u poslovnim zonama na kanalizacijsku mrežu su spojene ulice Buraj i Zagrebačka, naselje Lovrin, razdvajanje oborinske i fekalne odvodnje Pristava i Trg male fontane.

– Motivirani smo i za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture pa najavljujem izgradnju fekalne odvodnje naselja Dubravica koja će se financirati proračunskim sredstvima i sredstvima Hrvatskih voda. Prva faza, odnosno crpna stanica je već izgrađena, rekao je Krulčić.

www.pazin.hr

© iPazin.net portal 2001. - 2024.