Zgrada škole u Milotskom brijegu poklonjena Općini Gračišće

Gradsko vijeće Grada Pazina dalo je suglasnost Osnovnoj školi „Vladimira Nazora“ Pazin za prijenos vlasništva nad napuštenom školskom zgradom i pripadajućim dvorištem  u Milotskom Brijegu, Općini Graćišće, bez naknade. Ovakav prijedlog Školskog odbora nakon poduže rasprave podržalo je sedam vijećnika, protiv je bio nezavisni Tomislav Čubrić, dok je IDS-ovac Martin Čotar bio suzdržan.

Uvodno je zahtjev Školskog odbora obrazložio pročelnik Boris Demark. Škola u Milotskom Brijegu sagrađena 1905. godine u derutnom je stanju, već je dulje vrijeme izvan funkcije, a Grad nije u mogućnosti sa postojećim proračunskim sredstvima održavati ni ovu, a ni ostale školske zgrade u kojima se ne održava nastava, rekao je Demark.

Prema prijedlogu odluke predmetne se nekretnine daruju Općini Gračišće pod uvjetom da ih uredi i privede namjeni i to prizemlje za rad Mjesnog odbora, a kat za stanovanje. Darovni će ugovor sadržavati i odredbe o zabrani prodaje i opterećenja odnosno hipoteke na ovaj objekt, a prije potpisivanja ugovora Općina Gračišće dužna je podmiriti sve svoje obveze prema Gradu Pazinu i Osnovnoj školi  dospjele do 31. prosinca 2011.

Martin Čotar je upitao da li je jedino rješenje za imovinu koju Grad ne može održavati da je poklanja? Zašto se ne prenamjeni u neku drugu svrhu ili dade u dugogodišnju koncesiju?

„Ispast ćemo smiješni ako Općina Gračišće to sutra proda za, recimo, 200.000 eura“, konstatirao je Elvis Visintin.

„Vodimo se interesima i potrebama lokalnog stanovništva“, odgovorio im je Demark dodavši kako je ugovorom namjena školske zgrade definirana, a prodaja onemogućena. Vodili su se i razgovori sa Osnovnom školom oko mogućnosti prenamjene, ali za to nije bilo interesa.

Čotar je inzistirao da se u odluku uvrsti rok od 5 godina da se objekt uredi i privede namjeni, ali je njegov amandman odbijen većinom glasova.

Vijećnici su bez rasprave podržali izvještaj načelnika policijske postaje Pazin Ante Finderlea, o stanju sigurnosti na području Pazina za 2011. godinu. Stanje sigurnosti nije se bitno promijenilo u odnosu na godinu ranije, rekao je Finderle. U svim segmentima osim u broju prometnih nesreća zabilježeno je smanjenje kaznenih djela odnosno prekršaja. Smanjen je broj kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, ali su zaplijenjene značajno veće količine (npr. 12 kg marihuane, 60 g hašiša,…). Broj požara neznatno je smanjen ali je materijalna šteta bila gotovo upola manja.

Broj prometnih nesreća povećan je sa 85 na 96 sa dvije poginule osobe kao i u 2010. Finderle je podsjetio da je jedan poginuli vozač bio pod utjecajem alkohola, a u drugoj je uzrok bila neprilagođena brzina.

Finderle je zaključio da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina povoljno i zadovoljavajuće, ali i da se uvijek može bolje, kvalitetnije i učinkovitije.

Potporu vijećnika dobili su i novi/stari ravnatelji odnosno ravnateljice gradskih ustanova. Nove četverogodišnje mandate dobili su: Vesna Rusijan Ljuština u Dječjem vrtiću „Olga Ban“, Iva Ciceran u Gradskoj knjižnici i Denis Visintin u Muzeju Grada Pazina.

Sa planom poslovanja „Usluge“ d.o.o. Vijeće je upoznao predsjednik uprave Dragan Šipraka koji je naglasio stabilno poslovanje gradskog komunalnog poduzeća u proteklih nekoliko godina kada se prihod tvrtke kretao oko 18 milijuna kuna. Iako smatraju da će 2012. biti krizna i nestabilna godina bez većih investicija u „Usluzi“ za ovu godinu planiraju tek nešto manji prihod u odnosu na dvije ranije godine, u iznosu od 17.785.000 kuna.

Tomislava Čubrića zanimalo je da li se planira postavljanje eko otoka koji bi mogli koristiti svi građani, a ne samo stanari pojedinih ulica ili dijelova grada.

Reciklažno dvorište uređeno je na deponiju u Jelenčićima, rekao je Šipraka, gdje građani mogu donijeti svoje gume, akumulatore, namještaj, bijelu tehniku i ostalo. Po uzoru na neke zemlje europske unije planiraju se na izlazima iz grada postaviti mini reciklažna dvorišta koja će građani moći koristiti uz određenu naknadu.

Usvojene su i dvije odluke iz područja prostornog planiranja. Prostorni plan uređenja grada Pazina izmijeniti će se i dopuniti zbog brojnih zahtjeva građana za prenamjenu zemljišta i promjenu granica građevinskog područja (trenutno ih ima oko 40-ak, rekao je pročelnik Komunalnog odjela Danijel Maurović), a potrebno je uz ostalo, ucrtati planiranu trasu obilaznice preko Rijavca, te utvrditi lokacije za solarne elektrane, manja gospodarstva kako bi se sa projektima za takve i slične objekte moglo konkurirati prema fondovima EU.

Izraditi će se i izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Centar ll“ i to na inicijativu vlasnika zemljišta na području bivšeg Autotransa koji će i financirati izradu ovih izmjena i dopuna DPU.

U aktualnom satu svoja su pitanja postavili Stanko Mališa i Elvis Visintin.

Mališu je zanimala plinifikacija Pazina, subvencioniranje postavljanja solarnih kolektora te mogućnost stipendiranja većeg broja  učenika i studenata, dok je Visintin upitao imaju li vlasnici kamiona koji na pazinskom sajmu prodaju stočnu hranu dozvolu za korištenje prostora iza autobusnog kolodvora.

Trasa plinovoda predviđena je prostornim planom Istarske županije, odgovorio je Mališi gradonačelnik Krulčić. Plin do Pazina može doći iz pravca Labina i iz pravca Motovuna, a o interesu koncesionara ovisi da li će plin stići i do Pazina. „Plin nije domaći energent već ga uvozimo“, rekao je Krulčić i naglasio da se Grad zalaže za alternativne izvore energije te da su u tijeku izrade studije o potrošnji energenata i o najprihvatljivijem ekološkom energentu za područje Pazina.

Poticaji za solarnu energiju dosad su bili na nivou države jer Grad za takve poticaje nema sredstava, rekao je pročelnik Maurović i dodao kako se u Gradu radi na promociji energetske učinkovitosti.

„U okviru trenutnih proračunskih mogućnosti nije moguće povećanje broja stipendista“ odgovorio je Krulčić Mališi i podsjetio da je prošle godine donijet novi pravilnik o stipendiranju koji uz socijalnu komponentu potiče i nadarene učenike.

Bilo je problema sa kamionima na sajmu, jer su se parkirali na raznim mjestima i ometali promet, a i izbjegavali naplatu odgovorio je Maurović na pitanje Visintina. Rješenje je nađeno na prostoru iza autobusnog kolodvora koji je uređen i gdje se redovito naplaćuje korištenja prostora.

Dario Brajković
„Radio Pazin“

4 komentara na “Zgrada škole u Milotskom brijegu poklonjena Općini Gračišće”

 1. Anonimno napisao:

  Za koje područje ide izmjena PPU-a??grad-centar?šire?ostale općine?

 2. infocentar napisao:

  sve materijale imas ovdje:
  http://pazin.hr/index.php?id=90,1394,0,0,1,0

 3. Anonimno napisao:

  ne piše

 4. Anonimno napisao:

  Prostorni plan uređenja je najviši plan, on mijenja namjene parcela i.t.d.
  Odnosi se na cijelo područje grada Pazina

Komentiranje je onemogućeno.

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.