Žminj bez komunalnog doprinosa za legalizaciju

2U legaliziranju bespravne gradnje na Rovinjštini će najbolje proći stanovnici općine Žminj. Naime, tamošnja općina je svoje građane oslobodila plaćanja komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Osim toga, na Općinskom vijeću je prihvaćen razrađen model i iznosi komunalnih doprinosa za pojedine vrste objekata koji će se tek graditi.

Poljoprivrednici i stočari će tako plaćati 4,5 kuna po kvadratu a ne kubiku objekta. Za zgrade proizvodne djelatnosti naplaćivat će se 9,5, stambene od 17 do 19, a za građevine neproizvodnih djelatnosti 22 kune po kubiku. Sve se ovo odnosi na područje Žminja, a za druga naselja komunalni doprinos se umanjuje za 30 posto.

Općina Kanfanar je nedavno povećala komunalni doprinos, ali će za nelegalne građevine, čiji je postupak legalizacije prije pokrenut, primjenjivati dosadašnje tarife.

U drugoj zoni, kojoj pripadaju Kanfanar i Limski kanal, komunalna naknada je sada 22 kune po kubiku, a za ozakonjenje bespravne gradnje ostaje 13 kuna. Za ostala naselja nova je tarifa 16, s stara 13 kuna. U prvoj zoni, u koju spadaju industrijska i ostale poslovne zone, doprinos je bio i ostaje 25 kuna po kvadratu. O oslobađanju plaćanja za poljoprivredne objekta za sada nisu raspravljali jer nisu dobili takve zahtjeve.

O smanjivanju doprinosa za nelegalne graditelje razmišljali su i u Općini Bale, ali se nakon rasprave na Općinskom vijeću od toga odustalo. Ipak, Općina je učinila iznimku, pa je radi poticanja poljoprivrede oslobodila plaćanja doprinosa vlasnike poljoprivrednih objekata.

Kad je riječ o komunalnom doprinosu, koji će se naplaćivati i nelegalnim graditeljima, općina Bale podijeljena u šest zona.

Zavisno o zoni, za stambene zgrade plaća se od 70 do 138 kuna po kubiku. Za proizvodne poslovne zgrade tarifa se kreće od 70 do 130, a za ostale namjene od 80 do 135 kuna. Vlasnici s prebivalištem na području Općine od 5 do 10 godina imaju popust od 15 posto, oni od 10 do 20 godina 30 posto, dok je najveći popust od 60 posto za građane koji ovdje borave više od 20 godina. Kad je riječ o rekonstrukciji objekata popusti su po sličnom modelu od 7,5 do 30 posto.

U Gradu Rovinju cijene komunalnog doprinosa su slične onima u općini Bale. Područje Grada je, kad je riječ o ovom davanju, podijeljeno je u dvije zone. Za gradnju obiteljske kuće do 400 kvadrata u prvoj zoni plaća se 90, a u drugoj 70 kuna po kubiku. Za veće građevine stambene namjene komunalni doprinos je 138 i 120 kuna. Za poslovne prostore proizvodne namjene iznosi 100 i 70 kuna, a za ostale namjene 138 i 120 kuna.

glasistre.hr

Komentari
Najčitanije u 7 dana
Anketa

Jeste li zadovoljni dijelom proračuna o kojem odlučuju građani


Pogledaj rezultate

Prethodne ankete

Najčitanije u 30 dana

© iPazin.net portal 2001. - 2024.