Žminj se odrekao prihoda od legalizacije objekata

2Na prijedlog grupe vijećnika, kluba vijećnika IDS-a i načelnika Alda Bančića Općinsko vijeće je jednoglasno odlučilo da se za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina neće naplaćivati komunalni doprinos. Općina se tako odrekla svojih prihoda od legalizacije.

Istodobno je izmijenjena odluka o komunalnom doprinosu, kojom su višestruko smanjena davanja za proizvodne objekte. Općinski načelnik je predložio da se uz dosadašnje tri tarife za stambene, poslovne i proizvodne prostore doda i nova stavka za prostore poljoprivrednih djelatnosti. Vijećnik HDZ-a Abraham Žufić, amandmanom je predložio obračun komunalnog doprinosa za sve vrste prostora i infrastrukturu što je i prihvaćeno. Time je Žminj dobio jedinstvenu tablicu za obračun komunalnog doprinosa.

Doprinos za prostore poljoprivrede i stočarstva će se sada plaćati 4,5 kuna po kvadratu. Ista tarifa plaćat će se na ostale otvorene građevine, poput bazena. Za kvadrat otvorenih poslovnih građevina, poput solarnih elektrana, plaćat će se devet kuna po kvadratu. Ostale građevine naplaćivat će se po prostornom metru. Najniža tarifa od šest kuna po kubiku predviđena je za javne i religijske građevine. Za proizvodne građevine plaćat će se 9,5 kuna po kubiku.

Kod stambenih prostora najniži komunalni doprinos od 17 kuna po kubiku bit će za obiteljske kuće za stalno stanovanje do 400 kvadrata. Za veće stambene zgrade plaćat će se 19 kuna, a ista je tarifa određena i za vikendice. Najskuplji komunalni doprinos od 22 kuna za kubik uveden je za neproizvodne poslovne građevine.

Uvedene su i tarife od pet kuna po dužnom metru za produktovode (prenositelje energije poput dalekovoda i plinovoda), devet kuna po metru za infrastrukturnu kabelsku kanalizaciju. Sve ove tarife vrijede za prvu zonu u kojoj su naselja Žminj i njegova industrijska zona. Za preostalo područje Žminjštine plaćat će se 70 posto od novousvojenih tarifa.

foto i tekst: glasistre.hr

3 komentara na “Žminj se odrekao prihoda od legalizacije objekata”

 1. Dalmato napisao:

  Hvala Bogu,rekli su neneki čuvši da je to posljednja sjednica vijeća. A ja kažem da ovaj sastav vijeća zajedno sa Bančićrm i Žufić lučanetom,nešto najgore i najpogibnije za Žminj u 20-godišnjoj demokratskoj povijesti. Čas iznimkama u Općinskom Vijeću kao HDZ-ovcu Abrahamu Žufići i IDS-ovcu Dariju Boriću,sve ostalo je bilo jadno,bijedno i tragično. A Žminjci će posljedice ove “elementarne nepogode” osjećati generacijama. Žalosno je to što će se sva ta bagra ponovo kandidirati i na slijedećim izborima,tako da se očekuje i drugi dio tragedije Žminj II. Neka Vam je sa srećom moji Žminjci!

 2. Anonimno napisao:

  Poruka ovakve Odluke je jasna i tipično naša a glasi “Svi vi koji ste gradili uredno bez dozvole, parcelacije, papira, na pitaj čijem zemljištu ne briniti mi ćemo Vas kao sadašnja ( i nadajmo se biuduća vlast) osloboditiu priličnog dijele troškova”.
  Ne brinite ima onih štupidih koji će sve to platiti ako treba i dvaput.
  Aldo razočara si me sad na kraju mandata.

  1. Dalmato napisao:

   Joj,očito ne poznaješ žminjsko općinsko kazalište. Aldo je na početku razočarao čim je pristao biti lutka na koncu Žufić Lučana i Željka Rudana te Rite Drandić. Od onda su svi potezi koji su se u općini vukli NJIHOVI. Brižan Aldo je tu figurira,konzumira reprezentaciju i moli Boga da ga opet izaberu jer će finit na ulici.

Komentiranje je onemogućeno.

© iPazin.net portal 2001. - 2024.